Verdidebatt

Om «evnukker fra mors liv» (Matt 19;12)

KJØNN: «Evnukk fra mors liv» er en misdannelse på linje med leppe/ganespalte eller andre misdannelser og absolutt ingen dokumentasjon på kjønnsmangfold.

I et debattinnlegg den 24. januar gjør ledelsen i Skeivt kristent nettverk (SKN) et nytt forsøk på å «dokumentere» eller sannsynliggjøre (?) biologisk kjønnsmangfold, denne gang i kombinasjon med tekster om evnukker fra Bibelen. Det skjer i forbindelse med ordinasjonen av Den norske kirkes første ikke-binære prest i Nidarosdomen noen dager senere.

Hva er en evnukk?

Personlig har jeg ikke teologisk kompetanse til å utdype de tekstene det refereres til, men Guds omsorg og kall til alle mennesker, uansett tilstanden ved deres biologiske kjønnsorganer, har vel aldri i historien vært et stridstema (Jesaja 56;3-8 og Apg 8;26-40). Teksten i Matt 19;12 har noe ulik oversettelse i forskjellige norske Bibelutgaver, men den mest konkrete er den som er gjengitt fra forfatterne. Dette verset blir av SKN tydeligvis brukt som en slags bibelsk dokumentasjon på det biologisk ikke-binære mennesket.

Fred Andersen, pensjonert kommuneoverlege

En evnukk er en mann som har fått fjernet begge testiklene (kastrert) og derved mangler sædceller og produksjon av testosteron. I tidlig historisk tid skjedde dette overfor menn med visse stillinger ved kongens hoff og ble i de aller fleste tilfeller gjennomført ved tvang. «Evnukker fra mors liv» er noe ganske annet. Det er en tilstand der den normale descens av testiklene fra bukhulen, gjennom bukveggen, inn i lyskekanalen og ned i scrotum (pungen) ikke har skjedd eller ikke er fullført. Ved fødselen er penis normal, men scrotum er tom, og testiklene kan noen ganger gjenfinnes i lyskekanalen, andre ganger ikke i det hele tatt.

Dette er en velkjent og relativt hyppig tilstand hos guttebarn

Dette er en velkjent og relativt hyppig tilstand hos guttebarn. Undersøkelsen av scrotum er derfor obligatorisk ved den første spedbarnskontrollen etter fødselen. Tilstanden kalles kryptokismeeller retentio testis og skal i visse tilfeller behandles kirurgisk i løpet av kort tid. Ubehandlet vil vedkommende være infertil med svekket testosteronproduksjon og øket risiko for kreft i de retinerte testiklene. «Evnukk fra mors liv» er altså en misdannelse på linje med leppe/ganespalte eller andre misdannelser og absolutt ingen dokumentasjon på kjønnsmangfold.

Kun to biologiske kjønn.

Når man i en slik sammenheng spør «har Gud skapt feil», så er det et retorisk spørsmål som vi ikke har noe svar på. Vi vet bare at det jordiske liv ikke er perfekt, at det fødes siamesiske tvillinger, at det går jordskred som tar hus og menneskeliv, og jordskjelv som river bygninger eller skaper tsunamier.

Jeg skulle ønske at SKN endelig kunne slå seg til ro med at det kun er to biologiske kjønn. Det finnes ikke biologisk eller medisinskfaglig grunnlag for å hevde noe annet. Når det snakkes om kjønnsmangfold, så må dette nå endelig kunne begrenses til det kognitive og emosjonelle. I møte med denne tilstanden (kjønnsinkongruens) krever SKN og deres samarbeidspartnere likevel somatisk medisinsk behandling med hormoner og/eller kirurgi. I medisinsk terminologi kalles dette «symptomatisk behandling». Det dreier seg da om å behandle symptomene til en tilstand og ikke den tilgrunnliggende (kausale) årsaken. Ved alle andre medisinske tilstander vil målrettet kausal behandling være det langt mest rasjonelle, men altså ikke ved kjønnsinkongruens. Det har Lov mot konverteringsterapi satt en effektiv stopper for.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt