Religion

Historisk vigsling i Nidarosdomen

PRESTEVIGSLING: Nidarosdomen var full av fremmøtte da Alex Ramstad Døsvik ble vigslet til prest. – Jeg så tidlig at hen var et fantastisk menneske som hadde mye ved seg, sier biskop emeritus Tor Singsaas.

– Vi skjønner at dette ikke har vært en enkel vei.

Det sa biskop i Nidaros, Herborg Oline Finnset, under prestevigslingen av Alex Ramstad Døsvik.

Det er flere ikke-binære prester i Den norske kirke, men Døsvik er den første som er vigslet til prestetjeneste i Norge som er åpen ikke-binær på vigslingstidspunktet. Vigslingen foregikk i Nidarosdomen, som var full av mennesker søndag formiddag.

I vigslingstalen trakk Nidaros-biskopen fram at 28. januar både er en viktig og avgjørende dag for Døsvik selv, men også en historisk dag.

– Gjennom at du er så tydelig på hvem du er, Alex, er du og vi nå med på å vise at kirkas dører er åpne for et større mangfold – også i prestetjenesten, sa Finnset. Hun fortsatte:

– Du er åpen om din kjønnsidentitet, og om veien du har gått til en identitet som ikke-binær. Alle som har hørt eller lest deg fortelle om din vei de siste ukene, lar seg berøre av fortellinga di – og roen i den.

Alex Ramstad Døsvik

Det var Finnsets forgjenger, biskop emeritus Tor Singsaas, som først «sådde frøet» som fikk Døsvik til å søke seg til presteyrket.

– Ja, jeg sa nok det en gang, sier Singsaas når Vårt Land treffer ham etter gudstjenesten.

– Det var viktig for meg å gjøre det, for jeg så tidlig at hen var et fantastisk menneske som hadde mye ved seg.

---

Alex Ramstad Døsvik

  • Kapellan i Sverresborg kirke og tidligere medlem av Kirkemøtet og Kirkerådet
  • 29 år, kommer fra Ørland i Trøndelag
  • Ble søndag den første åpne, ikke-binære prest ordinert i Den norske kirke

---

Singsaas beskriver høytidsmessa som en stor opplevelse, som han ble sterkt beveget av. Han innrømmer at han ikke så for seg denne dagen i Nidarosdomen da han først pratet med Alex om prestegjerninga, men sier det er fantastisk å få slike tilbakemeldinger.

Tor Singsaas holder tale for Alex Ramstad Døsvik under kirkekaffen etter vigslingsgudstjenesten

– Det er jeg dypt takknemlig for, og jeg tenker at Gud virker videre i det jeg ble påminnet.

Ønskes velkommen til menigheten

Døsvik har fått jobb som kapellan i Sverresborg menighet, og har allerede rukket å holde sin første gudstjeneste der. Menighetsrådsleder Knut Sørby sier til Vårt Land at han tror det blir fint å få Døsvik på plass i menigheten.

Alex Ramstad Døsvik

– Jeg tror det blir fint. Vi i Sverresborg menighetsråd har ikke tenkt noe annet rundt dette enn at det er en ansettelse av en prest. Alex sier selv at hen først og fremst skal være en prest, og vi tenker også at vi først og fremst får en prest, sier Sørby og legger til:

– Så har vi diskutert det i menighetsrådet, det er jo en spesiell situasjon når hen har den bakgrunnen hen har, men vi tenker at hen er svært velkommen til oss. Det er ikke noen «på grunn av» eller «til tross for» i det.

Tor Singsaas sier at Døsvik kommer til å bli en svært god prest.

– Hen er et kjempegodt medmenneske, og så er hen så sentrert rundt det sentrale i evangeliet. Og det er jo det viktigste: At hen er glad i mennesker og glad i Jesus Kristus.

– Vi kan så ting i hverandre

Ei som deler Singsaas’ betraktning om den nyvigslede presten er Sunniva Vikøren. Hun har kjent Døsvik siden 2018 og de to har studert sammen ved Teologisk fakultet.

– Det tror jeg blir kjempebra, sier Vikøren om Døsviks prestegjerning. Hun begrunner det med at Døsvik er veldig god til å snakke med folk, både om det som er tungt og vanskelig, og om det som er fint og artig.

Alex Ramstad Døsvik

I tillegg til at alle benkeradene i domkirka var fylt opp, møtte det opp langt flere enn ventet til kirkekaffen i Erkebispegården etterpå.

Det var Alex Ramstad Døsvik selv som sto for prekenen i gudstjenesten. Hen prekte over lignelsene om såmannen og sennepsfrøet, som hører til såmannssøndag i den liturgiske kalenderen.

---

Vigsling til prestetjeneste

  • Kalles også ordinasjon.
  • Begrepet vigsling brukes om innsettelse av alle som skal inn i kirkelig tjeneste, deriblant prester, kateketer og diakoner.
  • Vigslinga forettes av biskopen, og foregår i domkirka i bispedømmet hvor vedkommende har blitt ansatt, eller ei annen kirke hvis det er hensiktsmessig.
  • Det er under vigslingsgudstjenesten at presten for første gang har på seg stola, det brede båndet som bæres over skuldrene.

Kilde: Den norske kirke

---

– Jeg liker tanken på at vi kan så ting i hverandre, som fellesskap, kjærlighet og håp, sa Døsvik i prekenen.

At Døsvik skulle vigsles denne måneden har ikke gått upåaktet hen. Blant annet har kirkerådsmedlem Therese Egebakken etterlyst en teologisk avklaring fra biskopene i forbindelse med vigslingen.

Døsvik har tidligere sagt til Vårt Land at til tross for debattene har hen stort sett har fått positive tilbakemeldinger i forbindelse med utdannelsen og vigslingen.

Les mer om mer disse temaene:

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion