Verdidebatt

En samtale forbeholdt eliten?

UTDANNING: Hvem i fremtiden vil ha glede av å følge en «nerdete» debatt om bibeloversettelse, nå som samfunnet er i ferd med å utvanne kunnskap?

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt