Verdidebatt

En åpen og etterrettelig bibeloversettelse

SPRÅK: Det er viktig å gjøre klart at bibelteksten ikke skal revideres selv om den kan oppfattes som støtende. Men elleve steder hvor det tidligere sto «jødene», er det klokt å klargjøre konteksten.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt