Religion

Endrer ordet «jøder» flere steder i Bibelen

NY OVERSETTELSE: Bibelselskapet endrer ordet «jøder» flere steder i den nye oversettelsen «Bibelen 2024». – Bra og viktig, sier Joav Melchior, rabbiner i Det mosaiske trossamfund.

«Nesten alt antisemittismen trenger, finner den i Johannesevangeliet», har bibelforsker Gunnar Haaland sagt.

I Bibelselskapets reviderte versjon av landets mest brukte bibel, som kommer i 2024, håper selskapet at deres nye grep vil unngå antisemittisme, ifølge avisa Dagen.

At Bibelselskapet endrer ordet «jøder» flere steder i Bibelen 2024, meldte Vårt Land allerede i fjor. Vårt Land har nå fått tilsendt flere nye endringseksempler. De kan ses lenger ned i denne saken.

– Denne endringa har fått en ny kontekst de siste månedene, men det er viktig å huske at denne endringa ble avgjort for nesten to år siden, sier Julian Kirkeby Lysvik til Vårt Land, og legger til:

– Jeg vil også presisere at det heller ikke er et forsøk på å pynte på Bibelens tekster. Oversettelsen handler ikke om å endre meningsinnholdet, men å gjøre bakgrunnsinformasjonen eksplisitt for leseren i vår samtid.

---

Dette er saken

  • Det greske ordet Hoi Ioudaioi kan oversettes som både jøder og judeere.
  • Særlig omtalen av jøder i Johannesevangeliet regnes for å ha gitt næring til antijødiske holdninger.
  • I Bibelselskapets nye bibelrevisjon «Bibel 2024» endrer de flere passasjer blant annet i Johannesevangeliet, slik at det står jødenes ledere i stedet for jøder.

---

Dette er bakgrunnen for endringene

Diskusjonen om Johannesevangeliets omtale av jøder dreier seg om oversettelsen av hoi iudaioi. I dagens utgave - Bibelen 2011 - oversettes det med «jøder», men det har gjort det vanskelig å skille mellom en elite i Jerusalem som skapte trøbbel for Jesus og disiplene, og jøder som sådan.

Her har Bibelselskapet landet på å oversette hoi iudaioi med «jødenes ledere» i noen av tilfellene for å skille mellom dem og jødene som folk. Ved å gjøre dette fraviker Bibelselskapet prinsippet om konkordans, såkalt ord-for-ord-oversettelse i forhold til grunnteksten.

– En av mine kjepphester som bibeloversetter er spørsmålet om hva som er en «ord-for-ord»-oversettelse. Jeg mener at vi ved å skrive «jødenes ledere», ikke har lagt til eller trukket fra noe. Ei heller er det en tolkning. Det handler bare om å gjøre bakgrunnskunnskap helt eksplisitt, forklarer Lysvik.

I et annet bibelselskap, Norsk Bibel, har de i stedet for «jødenes ledere» valgt ordet «judeere», noe Bibelselskapet har styrt unna.

– Det er ingen tradisjon for bruken av «judeere» i norske bibeloversettelser. Både i oversettelsen i 1930 og 1978 brukes ordet «jødene». «Judeere» er ikke et ord som brukes spesielt mye på norsk. Det er ikke åpenbart hva annet man legger i det enn jødene. For meg er et det fremmed ord som folk ikke har et forhold til. Man snakker jo om at «judeerne» blir en geografisk betegnelse på de som var fra Judea, men dette er komplisert, sier Lysvik.

Melchior: Må ikke viske bort ordet

– Jeg synes det er bra og viktig at Bibelselskapet adresserer fordommer mot jøder som har kommet fram gjennom tolkning eller feiltolkning av Det nye testamentet, og derfor gjør en innsats for å tydeliggjøre teksten på en måte som ikke bidrar til videre fordommer og antisemittisme, sier Joav Melchior, rabbiner i Det mosaiske trossamfund i Oslo.

Melchior påpeker at alle religioner har fått fordommer i arv i ulike former.

– Våre hellige tekster ble skrevet i en annen tid, men vi mener fortsatt at de kan være relevante og inspirerende i vår tid. Da er det viktig å se kritisk på fordommer, mot jøder eller andre mennesker. Dette kan iblant rettes opp med tydelig forkynning eller oversettelse.

Melchior kommer imidlertid med en oppfordring om varsomhet.

– Hvis endringen fører til en omskrivning kan de hellige tekstene bli mindre troverdig. Eller hvis man for eksempel visker bort ordet «jøde», kan man ende opp med å viske bort ikke bare ordet, men også jødenes forbindelse til det hellige land, som er relevant i dag.

Lysvik er tydelig overfor Vårt Land på å bemerke at det ikke er slik at de fjerner ordet «jøde» fra Bibelen.

«Jødene», «jødenes ledere» og «mengden»

Ordet «jøde» fjernes altså ikke, men Bibelselskapet skiller nå mellom tre kontekster:

  • I en vanlig referanse til jødene som folk, som man blant annet har i Johannesevangeliet 11,55, blir det ingen endringer: Det var like før jødenes påskefest, og mange dro fra landet opp til Jerusalem før høytiden for å rense seg.»
  • Der det dreier seg om Jesu’ motstandere, brukes nå «jødenes ledere», for eksempel i Johannesevangeliet 19,38: «Josef fra Arimatea ba nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet fordi han var redd for jødenes ledere. Pilatus ga ham lov, og han kom og tok kroppen ned.» Her kan man merke seg at man i tidligere utgaver har lest at Josef «var redd for jødene».
  • Det tredje og siste grepet er at «jøder» i enkelte tilfeller blir erstattet med «mengden», for eksempel i Johannesevangeliet 10,24: «Mengden flokket seg om ham og spurte: «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Den salvede, så si oss det rett ut!»


---

Bibelen 2024

  • Bibelselskapet utgir landets mest brukte bibel. Gjennom årene har de gjort revideringer av Bibelen.
  • I 1930 kom en ny bibeloversettelse til bokmål som var offisiell kirkebibel i Den norske kirke inntil den ble avløst av oversettelsene til begge målformer i 1978, med justeringer fra 1985.
  • Den siste revideringen skjedde i 2011. Den neste kommer i 2024 med Bibel 2024.
  • Bibel 2024 utgis 14. mars 2024 og den skal være Den norske kirke sin bibel.

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion