Verdidebatt

«Offentlige skoler tømmes for kristne»

SKOLER: Etterhvert som kristne forsvinner fra bygdene og flykter til internatskolene, blir mangfoldet mindre på de offentlige skolene. Tenk gjennom hvor du kan bety mest.

Å være ung kristen i Norge i dag er ikke spesielt enkelt. I et samfunn som aktivt motstrider flere og flere av Bibelens verdier, er det så vanskelig å forstå hvorfor unge kristne velger internatskoler når de skal gå på videregående? Der vil de bli sett og godtatt. Der møter de færre fordommer. Der får de lærere som ikke kritiserer dem åpenlyst, der får de venner som ligner på dem. Det er trygt, og det er godt.

Vi skal ikke se bort fra motstanden de unge vil møte på videregående. Som kristne på offentlig skole vil de oppleve fordommer og negative holdninger. Likevel vil nok mange også bli positivt overrasket

.

Lys på offentlig videregående

Men etter hvert som kristne forsvinner fra bygdene og flykter til internatskolene, desto mørkere blir de offentlige skolene. Ja, metaforisk sett altså.

I Matteus 5,4-15 sier Jesus;

«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset.»

Det er få av Jesu lignelser som er så direkte og lette å forstå som denne. Selvsagt setter du ikke et lys under et kar. Det skal jo lyse opp mørket så vi kan se! Men jeg kan ikke unngå å tenke; skinner våre lys i mørket, eller plasserer vi dem alle i et opplyst rom?

Og hva skjer så, dersom alle våre lys står i samme rom? Det lyser opp der inne, kanskje litt utenfor rommet til og med. De som er der inne blir oppmuntret; «Se! Jeg er ikke alene! Mørket skremmer ikke lenger, for vi er mange!» men for dem som er i mørket er det ingen lys igjen å se til.

Jesus fortsetter slik:

«Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!»

Vi skal ikke bare la lysene skinne for hverandre (selv om det kristne fellesskapet er helt uvurderlig). Vi er kalt til å skinne «for menneskene», men hvordan? Ikke nødvendigvis ved å forkynne høylytt, ikke ved å presse oss på, men ved hvordan vi lever.

Det skal ikke så mye mer til enn at du åpent lever etter Jesu gode vilje med ditt liv. At du møter andre med nåde og kjærlighet slik Jesus har møtt deg, ja her er slagordet kjent; What Would Jesus Do?

Da er du et lys.

Det er ikke farlig om vi møter noen fordommer. I blant kan vi kanskje tenke litt om dette som den forfølgelsen Paulus sa vi kom til å møte, selv om det er et godt stykke unna det de første kristne opplevde

Bibelen som motstand

Likevel skal vi ikke se bort fra motstanden de unge vil møte på videregående. Som kristne på offentlig skole vil de oppleve fordommer og negative holdninger. Likevel vil nok mange også bli positivt overrasket. Da jeg gikk på videregående hadde jeg noen av de dypeste, ærligste samtalene om tro og liv som jeg noensinne har hatt. Mine medelever var av og til fordomsfulle, men som oftest nysgjerrige og villige til å lytte og lære.

Samtidig er det ikke farlig om vi møter noen fordommer. I blant kan vi kanskje tenke litt om dette som den forfølgelsen Paulus sa vi kom til å møte, selv om det er et godt stykke unna det de første kristne opplevde.

Uansett er det trøst og forventning å finne i apologetikkens velkjente bibelvers;

«Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet» (1. Pet,3 15-16).

Dette er ikke noe Peter spør om eller ønsker, det er et bud. Vær alltid klare. Vi er kalt til å lære selv og undervise de som kommer etter oss i evangeliets troverdighet. Vi trenger undervisning om dette, slik at ungdom vet at å være kristen er noe de kan forsvare fornuftig. Det er ikke noe de behøver å skamme seg over! For vi er ikke kristne på tross av motsigelser, men av gode grunner.

Det eneste vi ønsker med denne teksten er å oppfordre; tenk gjennom hvor du kan bety mest. Hvor er arbeiderne få? Hvor trengs det et lys som peker på Jesus?

Kristne internatskoler

Nå er ikke målet med denne teksten å gå hardt ut mot internatskolene. De gjør en utrolig viktig jobb. De styrker de usikre og forkynner til de ufrelste. I tillegg skaper de flotte, trygge fellesskap der man kan bevege seg gjennom den turbulente ungdomstiden relativt uskadet.

Likevel er det viktig å reflektere. Hva om alle kristne hadde gått på offentlige skoler?

Vi drister oss til å foreslå tre viktige forandringer:

  • De fleste skolene hadde fått større kristne fellesskap.
  • Kristne hadde definert kulturen heller enn at den definerer dem.
  • Kristne kunne stått sammen i å peke på Jesus i en sekulær hverdag, og på denne måten ledet sine medelever nærmere Jesus.
  • Bonus: De kristne ungdomsgruppene i lokalmiljøet hadde blitt sterke samlingspunkt, lettere tilgjengelig for ufrelste.

Gud kan bruke deg uansett hvor du er, hvem du er og hva du kan. Det eneste vi ønsker med denne teksten er å oppfordre; tenk gjennom hvor du kan bety mest. Hvor er arbeiderne få? Hvor trengs det et lys som peker på Jesus?

Mest av alt spør ham, hvor vil du sende meg?

«Men jeg sa: ‘Å, min Herre og Gud! Se jeg kan ikke tale, jeg er for ung!’

Da sa Herren til meg:

‘Du skal ikke si: Jeg er ung!

Overalt hvor jeg sender deg skal du gå, og alt jeg befaler deg, skal du si.

Vær ikke redd for dem, jeg er med deg og skal berge deg’, sier Herren» (Jeremia 1,6-8.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt