Verdidebatt

Er du kristen?

KONVERTITTER: Spørsmålet om konverteringer er reelle, tvinger fram vurderinger som er i strid med både Paulus og Luthers klare ord.

Du svarer kanskje at dette er en privatsak. Det er det ikke for alle. For eksempel ikke for asylsøkere som ber om beskyttelse i Norge fordi de hevder å ha blitt kristne og derfor kan bli utsatt for overlast i hjemlandet.

Når, så vidt mulig, alle fakta om trusselsituasjonen i hjemlandet er på bordet, gjenstår det prinsipielt umulige spørsmålet: Er asylsøkeren kristen?

Asyl er juss. Kristendom er teologi – trodde vi – men ikke for juristene! Lovboken gir riktig nok ingen definisjon på hva som menes med kristen, men så lenge kristenforfølgelser dessverre fortsatt er en realitet, tvinges juristene inn på teologiens enemerker.

.

Det var enklere i Romerriket på martyrenes tid. Lakmustesten ble bestått på arenaen i møtet med løvene. Omtrent som når man hos oss senest på 1600-tallet testet påståtte hekser ved å hive dem på sjøen. Sank de, var det bevist at de var uskyldige. Uten slike drastiske virkemidler har Høyesterett senest i en dom 5. mai 2022 slått fast at det likevel skal være mulig å granske hjerter og nyrer – dog helst med velvillig hjelp fra presteskapet.

Det var enklere i Romerriket på martyrenes tid. Lakmustesten ble bestått på arenaen i møtet med løvene. Omtrent som når man hos oss senest på 1600-tallet testet påståtte hekser ved å hive dem på sjøen

Teologenes sjelelige gjennomlysning av konvertitter

Apostelen Johannes sa jo «Prøv åndene om de er av Gud!» (1 Joh 4:1-6), og hvem er vel nærmere til å gjennomføre slik sjelelig gjennomlysning enn teologene med sin «religionsfaglige kompetanse» og erfaring med «mennesker som gjennomgår religiøse forandringer», som førstvoterende i Høyesterett uttalte i en tilsvarende dom året før.

Her hos oss har jeg ikke registrert en eneste innvending fra det hold mot et slikt kjetteri i strid med både Paulus og Luthers klare ord: Frelse ved tro alene

Denne reintroduksjonen av teologer og teologi i forvaltningen er nå også forskriftsfestet etter at Kjell Ingolf Ropstad fikk departementet med på en endring av utlendingsforskriften slik at asylsøkere etter avslag kan få møte i nemnda i følge med presten eller andre fra menigheten.

Her hos oss har jeg ikke registrert en eneste innvending fra det hold mot et slikt kjetteri i strid med både Paulus og Luthers klare ord: Frelse ved tro alene. Altså verken ved gode gjerninger, dåp, kirkegang eller bibelstudier.

Hisset på seg sokneprest Niels Nymann Eriksen i Vesterbro Sogn

I Danmark har imidlertid utlendingsmyndighetene hisset på seg mer rakryggede kirkeledere. Flygtningenemnda fastholdt i 2019 avslag på asyl, blant annet fordi ekteparets viten om kristendommen ifølge nemnda var «sparsom» og «fremstod som udenadslære». På grunnlag av samtalen mente nemnda at ekteparet ikke «på en troværdig og overbevisende måde har redegjort for, at deres dåb og deltagelse i gudstjenester mv. er udtryk for en reel religiøs overbevisning», likesom de «ikke (har) været i stand til at redegøre for deres kristne overbevisning og for, hvad de nærmere skulle have lært om kristendommen».

Dette til tross fra en erklæring fra sokneprest Niels Nymann Eriksen i Vesterbro Sogn som gikk god for ekteparets religiøse tro: «… det er næsten krænkende, at de ikke har tillid til en sognepræst, der til daglig er myndighedsperson», uttalte stiftets biskop Henrik Stubkjær.

Teologenes problem er mer grunnleggende enn juristenes

Juristene har et problem. «Bekvemmelighetskonverteringer» er velkjente og hyppige. De viser seg når de returnerte kommer ned flytrappa i hjemlandet som gode muslimer; møtt med forståelse for sitt påtvungne «sidesprang». Teologene har et mer grunnleggende problem: De har mistet evangeliets kjerne av syne!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt