Verdidebatt

«Naivt om nøytralitet i NRK»

TV-GUDSTJENESTER: Har jeg hørt reelt ateistisk tankegods blitt formidlet uimotsagt på TV? Absolutt.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Ikke overraskende finnes det folk som er uenige med meg i at NRK bør sende gudstjenester på TV. Jens Brun-Pedersen er en av dem, og svarer 5. oktobermin kommentar om saken i Vårt Land.

Konstruert budskap

Brun-Pedersen spør om jeg har sett ikke-troende «predikanter» forkynne at det ikke finnes noen Gud på NRK, og at det å ikke tro på Gud gir lykke og mening. Svaret på det er selvsagt nei. For det budskapet Brun-Pedersen presenterer her er konstruert.

Åste Dokka. Kommentator i Vårt Land.

Det finnes svært få ateister som vil reklamere for sitt livssyn ved å si at ikke-tro gir lykke – på samme måte som svært få kristne gjør det, heller ikke på skjermen. Heller sier ateister at deres livssyn er det mest fornuftige, moderne, vitenskapsbaserte og moralske. Og de gjør sjelden ikke-troen til et eget tema, fordi det nettopp ikke preger deres livssyn. Har jeg hørt reelt ateistisk tankegods blitt formidlet uimotsagt på TV? Absolutt. Jeg har også sett materialistiske, gjennom-kommersielle, nihilistiske, livssynshumanistiske og new age-budskap formidlet uten at noen tar til motmæle.

Hver gang et barn på NRK blir lagt til å sove uten kveldsbønn, skjer livssynsmessig forkynnelse.

Omfattende forkynnelse

Men den livssynsmessige forkynnelsen NRK driver, strekker seg mye lenger enn til abstrakte utsagn om virkelighetens beskaffenhet. Hver gang et barn på NRK blir lagt til å sove uten kveldsbønn, skjer livssynsmessig forkynnelse. Hver gang noen setter seg til bords på NRK uten å synge for maten, forkynnes det at det ikke finnes noen skaper å takke. Hver gang påske formidles med kun kyllinger og kvikklunsj, postuleres Jesu irrelevans. Hver gang noen dør og personene rundt sier de tror alt er over, forkynnes dødens seier over livet. Hver gang det bannes – det vil si nesten kontinuerlig – brytes det andre bud. Hadde jeg vært mer konservativ, kunne jeg lagt langt flere fenomener til denne lista, for det er mye TV-sendt som en stor del av befolkningen anser for ukristelig.

Dette lever jeg imidlertid greit med, noe jeg også skrev i min kommentar i Vårt Land forrige uke. Mitt synspunkt er bare det at også kristen forkynnelse bør kunne passere, i tillegg til andre livssyn. Det er naivt av Brun-Pedersen å tro at livssynsnøytralitet er mulig for NRK, og derfor er jeg glad for at han åpner for at alle livssyn skal kunne få sin plass på skjermen.


Les mer om mer disse temaene:

Åste Dokka

Åste Dokka

Åste Dokka er kommentator i Vårt Land. Hun er utdannet prest og har en ph.d. i teologi. Hun kom til Vårt Land i 2017

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt