Verdidebatt

Det er ingen skam å snu, HEF

JOURNALISTIKK: Vi vil advare sterkt mot å innlemme tidsskriftet «Fri tanke» i en enhetlig kommunikasjonsplan, heller enn å satse videre på viktig journalistikk.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Tidsskriftet «Fri tanke» har hatt en forbilledlig formålsparagraf i mange år. Utgiver Human-Etisk Forbund (HEF) har åpenbart vært stolt av den, siden de har trykket den på side 2 i hver utgave.

Nå er det åpenbart oppstått tvil om verdien av uavhengig journalistikk i HEF. De har sagt opp sitt medlemskap i Fagpressen og har flagget at de vil satse på «enhetlig kommunikasjon». I presseorganisasjonene er vi skuffet over at medieeiere i organisasjoner hopper tilsynelatende ubesværet på at kommunikasjon er en bedre måte å være til for medlemmene enn kritisk journalistikk og debatt.

Fri tanke har vært medlem i Fagpressen siden 2007. Mediet har blitt redigert av en uavhengig redaktør, og det har vært forpliktet av de presseetiske reglene i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Vi vil advare sterkt mot å innlemme mediet i en enhetlig kommunikasjonsplan, heller enn å satse videre på viktig journalistikk.

Elin Floberghagen, generalsekretær Norsk presseforbund, Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær Norsk Redaktørforening og Berit Nyman, nestleder Fagpressen

Grundig dekning

Vårt Land har fulgt opp denne saken med flere oppslag og kilder: Tidligere pressesjef i HEF, Jens Brun-Pedersen synes det er flaut dersom HEF legger bladet under en avdeling som har som jobb å markedsføre og skaffe nye medlemmer til organisasjonen.

Bente Sandvig, spesialrådgiver i HEF-sekretariatet, erklærer at hun ikke var kjent med at endringen i bladet er diskutert eller besluttet i de riktige organer. Hun har publisert følgende uttalelse på Facebook: «Det er få medier som er opptatt av og har interesse for, og kunnskap om tros- og livssynsfeltet. Desto viktigere er det med fri journalistikk og at en viktig samfunnsaktør som HEF bidrar til det.»

HEFs generalsekretær Trond Enger er referert på at endringen i Fri tanke er foreløpig og gjelder for to av tre utgaver i 2022. «Dette er i påvente av en beslutning om vårt videre kommunikasjonsarbeid som våre valgte organer tar etter sommeren.»

I en kommentarartikkel torsdag skriver Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore: «Det HEF gjør nå, innebærer at den frie og uavhengige pressen i Norge får én stemme mindre. Avgjørelsen til HEFs ledelse er en liten, men ikke helt ubetydelig svekkelse av den frie journalistikkens omfang og prestisje i Norge».

Kommunikasjon er ikke journalistikk

Vi er enige med Vårt Lands sjefredaktør. Den frie journalistikken som lages i de mange små redaksjonene som kjenner sine fagfelt, er viktig. Når en organisasjon setter inn leder for foreningens kommunikasjon som konstituert redaktør, har man satt Redaktørplakaten til side. I praksis forlater man dermed den frie journalistikken og går over til lederstyrt kommunikasjon. At dette skjer i en organisasjon som har som et av sine erklærte mål å stimulere til fri og kritisk tenkning, er et ekstra dårlig signal.

At dette skjer i en organisasjon som har som et av sine erklærte mål å stimulere til fri og kritisk tenkning, er et ekstra dårlig signal

Myndighetene innvilget nullsats for merverdiavgift for digitale abonnementsløsninger i 2020. Samtidig ble dybdejournalistikken tatt likeverdig inn i medieansvarsloven. Med dette likestilte man i Norge bredde- og dybdejournalistikk, både avgiftsmessig – og med journalistiske rettigheter som innsynsretten.

Organisasjoner eier en rekke medier som med den nye loven bør se at de kan spille en enda viktigere rolle for åpenhet og demokrati på sine samfunnsområder. Deres utgivelser er i en unik posisjon til å sørge for kritisk journalistisk søkelys på sitt område. Livssynsfeltet er en sektor hvor dette fortsatt bør være en oppgave som tas på høyt alvor, ikke minst av humanetikerne.

Håper på snuoperasjon

Fagpressen har mye erfaring med foreninger som ønsker såkalt enhetlig kommunikasjon og kontroll over informasjonen. Vi har en viss forståelse for at slike løsninger kan virke praktiske, og vi vet at kommunikasjonsavdelinger ofte argumenterer for denne type løsning.

Men hensikten med fri journalistikk er nettopp ikke enhetlig kommunikasjon. Det er derimot å kunne bidra til den demokratiske opplyste samtalen – gjennom å belyse saker fra flere sider, og å stimulere til debatt. Foreningsjournalistikk, eller fagjournalistikk har til hensikt å fungere som garantist for nettopp den «frie tanke».

Det er ingen skam å snu, på vegne av den frie tanke

Både Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund står sammen med Fagpressen i å understreke at troverdigheten som Human-Etisk Forbund og andre organisasjoner oppnår i samfunnsdebatten, er langt sterkere hvis foreningen har en fristilt redaktørstyrt publikasjon. Vi håper at HEFs besluttende organer evner å se dette, og at de kommer fram til at journalistikken er verd å satse videre på i det viktige livssynsfeltet – hvor de har god kompetanse.

Det er ingen skam å snu, på vegne av den frie tanke.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt