Kommentar

Din tanke er litt mindre fri

UFRI PRESSE: Human-Etisk Forbund fjerner nå den uavhengige journalistikken fra sitt medlemsblad Fri tanke. Din tanke skal være fri, men ikke helt fri.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Din tanke er fri» synges svært ofte når Human-Etisk Forbund gjennomfører borgerlig konfirmasjon. Den gamle tysken folkesangen, oversatt til norsk av Alf Cranner på 80-tallet, har blitt omtalt som en «signatursang for sekulær humanisme» i Norge.

Det er en tekst og en sang som kler en bevegelse som oppgir ytringsfrihet som en av sine kjerneverdier. Det som derimot kler Human-Etisk Forbund (HEF) mindre bra, er at organisasjonen nå svekker den frie og uavhengige journalistikkens vilkår i Norge.

«Helhetlig kommunikasjon»

Bevegelsen har innsatt sin kommunikasjonssjef Marit Øimoen som ny redaktør i sitt medlemsblad Fri tanke for de neste to utgavene. Ledelsen vil ha en mer «helhetlig kommunikasjon», som det så gjerne heter.

Det betyr også at bladet, som for få år siden hadde over 60.000 abonnenter, ikke lenger skal høre inn under den såkalte Redaktørplakaten. Det er en avtale som sikrer norske redaktører uavhengighet fra medieeiere. Eier skal kunne bestemme grunnsyn og formålsparagrafer, og ansette og avsette sjefredaktør. Ut over det skal redaktøren lede redaksjonen fritt for innblanding.

HEF oppgir at de forlater pressens organisasjoner, men at det i første omgang er snakk om en midlertidig ordning. Endelig vedtak skal tas i valgte organer etter sommeren.

Vi får håpe at HEFs tillitsvalgte verdsetter uavhengig journalistikk mer enn HEFs ledelse gjør. Det har vært sterke reaksjoner innad i HEF. Tidligere pressesjef Jens-Brun Pedersen kaller det hele «flaut».

Felt i PFU

HEF er ikke den eneste livssynsorganisasjonen som kvitter seg med Redaktørplakaten. Sjømannskirken gjorde det samme i 2020. Den Evangelisk Lutherske Frikirkes organ Budbæreren ble nylig felt i PFU, pressens etiske selvdømmeordning, fordi bladets redaktør er identisk med trossamfunnets kommunikasjonsleder.

Uavhengighet betyr ikke at en redaktør i et medlemsblad står fritt til å motarbeide sin egen organisasjon. Tvert imot så slår Redaktørplakaten fast at publikasjonen kan ha et tydelig formål og et ideologisk ståsted. Den forhindrer heller ikke ledelsens mulighet til å kommunisere direkte med sine medlemmer. Derimot slår plakaten ned på overstyring og dobbeltroller som hindrer journalistikkens søken etter sannhet.

Ytringsfrihet, uavhengig journalistikk og medlemsdemokrati er flotte ord. Men de krever faktisk en etterleving i praksis, selv om det medfører litt støy og bråk. Medlemmer i store frivillige og demokratiske organisasjoner bør ha tilgang på informasjon som ikke styres av ledelsen. Det er ikke alltid slik at medlemmer og ledelse har samme interesser.

Når vanskelige spørsmål ikke kan luftes på en fri og uavhengig måte, kan motsetninger bygge seg opp i det skjulte, med bitre og vanskelige oppgjør som resultat.

Hvis HEF blir stående på denne avgjørelsen vil det sende et helt feil signal om hva som er og ikke er sentrale verdier i et sekulært og humanistisk samfunn

HEF er selvsagt ikke imot ytringsfrihet eller pressefrihet. Selv om denne avisa er grunnleggende uenig med HEF i mange synspunkter, så er organisasjonen kjent som en god og prinsipiell forvarer av to svært beslektede friheter, ytringsfriheten og trosfriheten.

Feil signal

Å gjøre Fri tanke om til et organ for HEF-ledelsen er neppe ment som et angrep mot den frie og uavhengige presse. Det handler nok som vanlig om en ambisiøs kommunikasjonsavdeling som ikke vil ha forstyrrende ytringer som strider mot avdelingens PR-årshjul.

Men det HEF gjør nå, innebærer at den frie og uavhengige pressen i Norge får én stemme mindre. Avgjørelsen til HEFs ledelse er en liten, men ikke helt ubetydelig svekkelse av den frie journalistikkens omfang og prestisje i Norge.

Human-Etisk Forbund har få medlemmer sammenlignet med Den norske kirke, men har svært stor innflytelse i politikk, på livsynssfeltet, og i media. De ser på seg selv som fanebærere av nye og moderne verdier.

Derfor er det ikke bare kritikkverdig at forbundet nå forkaster pressefriheten i sitt eget hovedorgan. Hvis HEF blir stående på denne avgjørelsen vil det sende et helt feil signal om hva som er og ikke er sentrale verdier i et sekulært og humanistisk samfunn. Det vil også svekke tiltroen til at HEF er en liberal organisasjon ønsker fritt meningsmangfold og åpen meningsbryting.

For det ser ut som om de ikke vil ha det på hjemmebane.

Bjørn Kristoffer Bore

Bjørn Kristoffer Bore

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar