Verdidebatt

Urovekkende om underordning

LIKESTILLING: Det er sterkt urovekkende at patriarkalsk tenkning og underordningsteologi forsvares og settes fram som et ideal i 2022.

Lenge har jeg tenkt at nå er vi kommet så langt at det er på tide å rydde i bokhylla. Kaste bøker som Fra kirkens kvinneside og Kvinnekamp og kristen tro. Men de siste årene har det kommet til overflaten tunge erfaringer fra kvinner i prestetjenesten som beskriver holdninger og praksis som ikke er preget av likeverd og likestilling.

Nylig kom også oppslaget om Sofie Braut som løfter fram kvinnens underordning i ekteskapet. Hun sier dette er en konsekvens av at menn og kvinner er kalt til ulike funksjoner, også i ekteskapet. Hun begrunner videre med at dette går helt tilbake til skapelsen og også viser seg i evangeliene og i hvordan den første kristne kirke ble organisert og rådene Paulus gir knyttet til heim og familie.

Jeg trodde vi var kommet lenger, men erkjenner at gamle og nye likestillingsbøker fremdeles må finnes i bokhylla

—  Solveig Fiske

Intervjuet med Sofie Braut er fulgt opp med intervju med flere organisasjoner og en lengre kronikk fra pastor Tone Lise Gustavsen i Frisk Kirken som sier at «Gjennom Skapelsen ble lederegenskapene lagt ned i mannens natur. Menn ble født med en evne til å mestre sitt ego, for at de skulle være utrustet til lederskap».

Likeverdig, men ikke likestilt

Hva er dette? Jeg skvetter til. Oppslagene hensetter meg til 1970-tallet og debatten om kjønn og likestilling og sterke møter med patriarkalske strømninger som sa ja til likeverd, men nei til likestilling. Altså likeverdig, men ikke likestilt. Den samme tonen hører jeg hos de som nå anbefaler å praktisere patriarkalsk underordningsteologi.

I møte med dette er det interessant å gå tilbake til en konsultasjon høsten 1973, altså for snart 50 år siden. Turid Karlsen Seim, senere professor i Det nye testamente ved Det teologiske fakultet, hadde en lengre gjennomgang over temaet «Frihet, likhet og underordning?». Hun understreket at like galt som å det er å måle Det nye testamentes meninger og praksis med vår tids mål, like galt er det med en mekanisk overføring andre veien. Hun foldet dette ut ved å si:

Vi må i dag, i ansvarlig frihet og målt med nestekjærlighetens mål, akseptere nye ordninger, skape en ny praksis med nye konkretiseringer, og det nettopp fordi Guds vilje alltid er den samme og skal vise seg som den samme.

Urovekkende

Det er sterkt urovekkende at patriarkalsk tenkning og underordningsteologi forsvares og settes fram som et ideal i 2022. Jeg trodde vi var kommet lenger, men erkjenner at gamle og nye likestillingsbøker fremdeles må finnes i bokhylla.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt