Verdidebatt

NRK satser på kulturkritikk

POESI: Det er ikke riktig at NRK har valgt bort poesi av hensyn til klikk, slik kulturredaktøren i Vårt Land hevder.

NRK-huset på Marienlyst i Oslo. Ny kringkastingssjef skal ansettes i 2022. Foto: Erik Johansen / NTB

I en kommentar i Vårt Land 25. april skriver kulturredaktør Thomas Espevik at poesien må vike i NRK for jakten på klikk. Det er feil. Hadde NRK blitt styrt av antall klikk, hadde vi ikke satset på anmeldelser av litteratur i det hele tatt. Det er underlig å bli kritisert for å lykkes med å nå ut med litteraturkritikk. For det er først når vi blir valgt av publikum, at NRK kan utføre sitt allmennkringkasteroppdrag.

Kulturredaktør Thomas Espevik spør seg om det egentlig er så positivt at NRK har fått flere enn før til å sette pris på litteraturkritikk via NRK.no. Han avslutter med å spørre om noen i NRK kan si om han tar feil i sine spekulasjoner rundt årsaker til at NRK har lyktes så oppsiktsvekkende godt med dette. Det kan vi selvsagt gjøre.

Stadig flere leser kulturkritikk

Først og fremst er premisset for diskusjonen feil. Espevik skriver at han mistenker at veksten i bruk av NRKs bokanmeldelser blant annet skyldes få diktanmeldelser i bunken. NRK har aldri sluttet med diktanmeldelser på nett, men begynte med det for alvor først i fjor høst.

NRK har ikke «tatt vekk det upopulære». Flere leser kulturkritikk via NRK.no nå enn noensinne tidligere. For eksempel ville en anmeldelse av en roman nådd noen få tusen lesere før, mens i dag når den oftest rundt ti ganger så mange og tiden leserne bruker på den er høyere.

NRK Kultur har siden oppstarten av NRK.no jobbet for å forstå hvordan også anmelderoppdraget kan løses best mulig for alle. Bokanmeldelsene på NRK.no ble lest av svært få, og kulturkritikken er for viktig til å ikke bli lest. Vår jobb ble da å finne ut hvordan vi kunne treffe leserne bedre. Undersøkelser blant publikum viste oss at vi måtte endre måten vi jobbet med dette. Det var først og fremst et spørsmål om organisering av arbeidet og måten vi publiserer det på, ikke endringer i utvalget av det vi anmelder.

Ny anmelderredaksjon

21. januar 2020 etablerte vi en ny sentral anmelderredaksjon. Fire personer utgjør navet i NRKs arbeid med anmeldelser. Faste og eksternt tilknytta kritikere samler kreftene for å utvikle dette feltet – innenfor alle sjangerområder. Gjennom satsingen har vi bevist at det er et stort publikum for litteraturkritikk der ute, også digitalt. Det har krevd en investering over tid i form av jevnlig publisering, en helhetlig plan for publisering på tvers av radio og nett, og å samle ansvar og kompetanse i en egen redaksjon som kan teste, lære og utvikle feltet.

NRK har ikke «tatt vekk det upopulære». Flere leser kulturkritikk via NRK.no nå enn noensinne tidligere

—  Hillestad og Håkonsen

Det er ikke riktig å si at NRK har valgt bort poesi av hensyn til klikk. Redaksjonen begynte jobben med litteraturkritikk digitalt ved å konsentrere seg om sakprosa og romaner. Nå bruker vi det vi har lært til å løfte frem diktanmeldelser, på tross av at vi i utgangspunktet vet det er noe av det vanskeligste å få publikum til å lese digitalt.

For NRK er det viktig at vi når ut til publikum med det vi publiserer. Derfor valgte vi altså å sette av folk og tid for å finne svar på hvorfor publikum så ut til ikke å velge bokanmeldelser på nett. Forhåpentligvis fører våre resultater til at også andre mediehus velger å fortsette å satse på kulturkritikk. Publikums behov for anmeldelser og måten folk opplever kultur har endret seg og NRK må møte høye krav til publisering og presentasjon. NRKs digitale tilbud av anmeldelser og anbefalinger er – og skal være – i endring. Kulturkritikk har en viktig rolle i det offentlige ordskiftet, den skaper refleksjon, nye opplevelser og kritisk tenking. Vi mener også at dette må gjøres i takt med publikums behov og bruk av digitale plattformer.

NRK setter publikum først

Dersom NRK utelukkende hadde styrt etter antall «klikk» en sak på NRK.no får, hadde vi neppe valgt å satse på anmeldelser i det hele tatt. NRK forventer ikke at kunstkritikk skal leses av millioner, men vi gjør ikke jobben for publikum om ikke vi jobber for at de som er interessert eller nysgjerrige på kultur faktisk finner den. Vi vet nå at det er langt flere enn det lesertall og lesetid på anmeldelsene viste oss da vi startet.

Dersom NRK utelukkende hadde styrt etter antall «klikk» en sak på NRK.no får, hadde vi neppe valgt å satse på anmeldelser i det hele tatt

—  Hillestad og Håkonsen

Det betyr at NRK også setter publikum først når vi gjør veivalg fremover. For det er når vi blir valgt av publikum, at NRK kan utføre sitt allmennkringkasteroppdrag. Vi er glade for denne muligheten til å utdype at kulturkritikk også har en plass på folks smarttelefoner i en travel og stadig mer digital hverdag.

Du finner alle anmeldelsene fra NRK på nrk.no/anmeldelser.


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt