Verdidebatt

Medvandring uten agenda

THE SEND: Jeg har ikke tall på hvor mange mennesker jeg har snakket med som forteller at de er redde for å dø, fordi de har med seg en forkynnelse som har latt dem forstå at det er et innenfor og et utenfor.

Aud Irene Svartvasmo, The Send, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt