Verdidebatt

Religiøse skrekkhistorier

THE SEND: Laget kunne aldri vært medarrangør av The Send dersom arrangementet målbar en politisk agenda, herlighetsteologi, ny-apostolisk forkynnelse eller maktspråk.

Jeg vil takke både Oddbjørn Johannesen og Helge Simonnes for å rette et kritiske blikk på The Send. Som medarrangør gir det oss en anledning til å avklare viktige spørsmål før arrangementet blir avholdt i juni.

I 2016 lot Simonnes seg intervjue om sin tro i Vårt Land. Her delte den tidligere sjefsredaktøren sin bekymring for at vi som kirke har gjort avstanden til kristendommen for stor, et anliggende jeg deler. Selv rettet han et kritisk blikk på alt fra vestlandsk dommedagsforkynnelse, høylydt karismatikk, tilbakelent statskirke-kristendom og bildet på Gud som en personlig assistent. Hver tradisjon har sine utpregede styrker og svakheter og vi trenger å kritisk granske disse.

NEGATIVE ASSOSIASJONAR: Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget meiner fokuset på ordet forkynning ikkje er tilfeldig, då han trur det for mange vekkjer negative kjensler og assosiasjonar. – Det verkar som eit semantisk grep der ein vil redusere det religiøse si rolle til fordel for ein sekulær forkynning

Felles for arrangørene bak The Send er at vi ønsker å utruste unge mennesker for livet som kristne i vår tid. Oss imellom vil man kunne finne et stort spekter av både tradisjoner og metoder for å oppnå dette. Når vi nå har funnet sammen rundt The Send, så er det fordi vi tror det kan være et viktig bidrag i å bekjempe likegyldighet og fremme kristen tro. Da er det samtidig viktig at vi er obs på de fallgruvene som et slikt arrangement kan medføre.

Religiøse skrekkhistorier

For å begynne med det området hvor kritikken har vært sterkest: at vi som arrangører av The Send bidrar til å legitimere usunne holdninger og dårlig teologi målbåret av personer knyttet til The Send.

Ja, derfor er jeg glad for muligheten til å avklare at Laget aldri kunne vært medarrangør av The Send dersom arrangementet målbar en 1) politisk agenda, 2) herlighetsteologi, 3) en ny-apostolisk forkynnelse, 4) maktspråk og 5) utidige innholdsmessige føringer fra tidligere arrangører.

Jeg ville ikke tilrådet Laget å være medarrangør dersom Benny Hinn eller Donald Trump ble invitert som talere.

—  Karl-Johan Kjøde

Jeg ville ikke tilrådet Laget å være medarrangør dersom for eksempel Benny Hinn eller Donald Trump ble invitert som talere. Jeg mener imidlertid Johannesen er helt på bærtur når han plasserer personer som Francis Chan og Loren Cunningham i «gullrekka» av amerikansk ekstrem-karismatikk.

Jeg har heller ikke særlig sans for hvordan han prøver å klistre The Send til produksjoner som VGTVs Frelst og filmen Disco. Han kunne like gjerne også nevnt BTs dokumentarserie «Exodus», Brennpunkts «Guds utvalgte» eller Netflixs siste grøsserserie «Midnight Mass» – utvalget av religiøse skrekkhistorier er stort om dagen.

Størrelse og format

En annen kritisk side ved arrangementet er størrelsen og formatet. Vi må tenke nøye gjennom hvordan vi rigger dette for å unngå for eksempel religiøs suggesjon og gruppepress. Det er også viktig for oss at det ikke bare blir et enkeltstående event – en opplevelse for livet – men at det faktisk kan være startskuddet for noe ekte og aktivt.

Her er det organisatoriske rammeverket fra The Send godt utprøvd og målet vårt er at alle som bærer på et engasjement innenfor et av de seks fokusområdene, skal få støtte i sin videre vandring.

Laget er med som arrangør fordi vi ønsker å hjelpe unge kristne til å leve åpent med troen sin i hverdagen.

—  Karl-Johan Kjøde

Positiv satsing

Vi kommer helt sikkert til å gjøre noen feil, men den største feilen ville definitivt være å sitte tilbakelent og handlingslammet på sidelinjen i frykt å gjøre noe som helst.

Laget er med som arrangør fordi vi ønsker å hjelpe unge kristne til å leve åpent med troen sin i hverdagen. Mange unge religiøse opplever at de må gjemme troen, det er en trend som må utfordres. Vi tror dessuten at evangeliet er en ressurs og at det er gode nyheter for alle mennesker.

Å samle mange unge, som ofte føler på at de står alene som troende, til et kristen enhetlig satsing som The Send, vil være positivt både for den enkelte og for det livssynsåpne samfunnet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt