Verdidebatt

THE SEND-sporene skremmer

KARISMATIKK: Jeg forstår ønsket om å mobilisere unge kristne til innsats. Men når religiøs og politisk retorikk blir så sterkt sammenblandet, er det stor risiko for at noe kan skjene ut.

Kritiske spørsmål om The Send dreier seg ikke om «å sause sammen» ting, slik som Andreas Nordli hevder i Vårt Land 28. september. For meg handler det om å vurdere risiko og stille spørsmål om grunnleggende teologisk tenkning.

Når Nordli mener at kritikken virker stigmatiserende, så er det en uheldig formulering. Kristne ledere må finne seg i at det de formidler blir satt under saklig debatt.

Simonnes

Henter impulser fra USA

Hovedhensikten med boken min, Trump, Gud og kirken, er å vise hvordan og hvorfor så mange kirkelige miljøer i USA ble så overbeviste tilhengere av Donald Trump. Jeg har i boken vist at årsakene er svært sammensatte, og at støtten også er drevet frem av teologisk tenkning. Med sterke åndskampselementer og politisering, opplever jeg deler av teologien som svært usunn.

Når det historisk sett har vært tette bånd både mellom norske frikirker, det lutherske lekfolket og USAs evangelikale, er det god grunn til å stille spørsmål om usunne varianter også finner vei til Norge.

Med sterke åndskampselementer og politisering, opplever jeg deler av teologien som svært usunn.

—  Helge Simonnes

Ungdom i Oppdrag (UiO) er en av norske kristne organisasjoner som henter sterke impulser fra USA. Den norske avleggeren er en del av den internasjonale Youth With A Mission-bevegelsen (YWAM). Den har sitt opphav i USA 60 år tilbake, med tusenvis av ulønnede misjonærer og evangelister verden over. Etter den spede begynnelsen på begynnelsen av 1970-tallet, er svært mange nordmenn blitt engasjert i Ungdom i Oppdrag. Mobilisering av ungdom til evangelisering og misjon er UiOs viktigste kjennetegn.

Konseptet THE SEND er en del av denne verdensvide mobiliseringen. For YWAM handler det om å bygge opp en bred kristen merkevare som skal fungere i ulike land.

Skremmende

The Send er hittil blitt kjent for to megasamlinger – én i Miami i 2019 og én i Brasil i 2020. Møtet i Miami hadde 55.000 deltakere, og her var den svært så kontroversielle mirakelpredikanten Benny Hinn på scenen.

Arrangementet i Sao Paulo samlet nesten tre ganger så mange. Det var på dette stadionmøtet at Brasils hardtslående og omdiskuterte president Jair Messias Bolsonaro dukket opp. Møtelederen Todd White erklærte presidenten som gjenfødt kristen til voldsom jubel fra de 144.000 fremmøtte.

Bolsonaro omtales ofte som «Tropenes Trump». Han og Donald Trump har vært politiske perlevenner, og Bolsonaro benyttet seg av samme taktikk som Trump under sin valgkamp, nemlig å få innpass i de karismatiske megamenighetene i Brasil. Støtten fra disse velgerne bidro til at han dro seieren i land.

Sporene skremmer når Hinn og Bolsonaro omfavnes.

—  Helge Simonnes

Sporene skremmer når Hinn og Bolsonaro omfavnes. Det fikk meg til å gå dypere inn i historien til THE SEND. Da ble jeg enda mer betenkt. En av de sentrale premissleverandørene til konseptet, er Lou Engle. Grunnleggeren av et bredt internasjonalt faste- og bønnenettverk har lenge fremstått som en overbevist Trump-tilhenger. Engle grunnla i 2001 bevegelsen The Call, og han overdro dette møtekonseptet til YWAM for noen år siden, men da under navnet THE SEND.

Det synes fortsatt å være sterke forbindelseslinjer mellom Engle og lederen av The Send, Andy Byrd.

«Demonisk kraft bak koronaviruset»

Lou Engle er blitt en sentral person i den voksende profetbevegelsen i USA. I Trump, Gud og kirken har jeg brukt mye plass på å beskrive hvordan tenkningen i dette løst sammenknyttede nettverket er. Lou Engle er blant dem som ytrer seg ofte, og ved starten av koronapandemien sendte han 13. mars 2020 ut et nyhetsbrev til sine mange følgere.

Engle innleder på følgende vis: «En pest har brutt ut over hele jorden. Det kalles coronavirus. Den truer med å drepe titusenvis over hele verden og stenger globale økonomier. Terror og panikk har grepet nasjonene. Det skjer noe som er utenfor selve viruset. Det virker som om en demonisk kraft gir næring til den raske spredningen av viruset og hysteriet rundt det. Allikevel forstår vi at Gud sitter på tronen».

Engle er i nyhetsbrevet spesielt opptatt av et THE SEND-arrangement som skulle holdes i Argentina 25. april 2020 ble rammet av myndighetenes forsamlingsforbud. «Det er vår overbevisning at stormen i denne pandemien er blitt vekket opp av et demonisk fyrstedømme på høyt nivå for å hindre bølgen av Kirkens mektige angrep på faste, bønn, sending og oppdrag på de globale portene til Hades.»

Viruset og Israel

Engle betytter også anledningen til å knytte pandemien opp til den politiske situasjonen i Midtøsten:

«Det skal bemerkes at dette viruset også har vokst opp på jorden akkurat da Israel står på terskelen for å oppfylle bibelske profetier. I Esekiel 36 erklærer profeten at Israel igjen vil eie fjellene i Judea og Samaria som en del av Herrens ultimate plan om å gi de jødiske folkene tilbake til seg selv. Siden slutten av januar har president Trump og statsminister Netanyahu jobbet sammen for å annektere viktige deler av Judea og Samaria».

Det var på bakgrunn av mitt kjennskap til Lou Engles teologi at jeg reagerte da jeg så at THE SEND skulle holdes i Telenor Arena.

—  Helge Simonnes

Lou Engle forteller i nyhetsbrevet at lederen av THE SEND, Andy Byrd, ba ham om å utlyse en fasteaksjon. Henvendelsen til Send-lederen hadde denne ordlyden: «Lou, vil du kalle en tre-dagers faste midt i denne 40-dagers faste og kalle kirken til å stå imot dette koronaviruset? Det truer det globale fremskrittet for evangelisering og er fast bestemt på å stoppe stadionkristendom og The Send-bevegelsen. Send Kansas City må ikke stoppes! Andre flotte samlinger må ikke stoppes!»

Det var på bakgrunn av mitt kjennskap til Lou Engles teologi at jeg reagerte da jeg så at THE SEND skulle holdes i Telenor Arena 25. juni 2022.

Bør stille spørsmål

Andreas Nordli er intervjuet i UiOs organ Mot Målet og er full av lovord over å ha fått THE SEND til Norge. Arenaen har plass til 20.000, og han legger ikke skjul på forventningen om at mange tusen vil delta. Nordli uttrykker glede over at 20 norske kristne ungdomsorganisasjoner stiller seg bak arrangementet. Ifølge «Mot Målet» er det disse:

Acta (Normisjon), Bibelselskapet, Euromission, Frelsesarmeens Barn og unge, Frikirkens Barn & Unge, Get Focused, IMFung (Indremisjonsforbundet), Jesus Revolution, Kristent Nettverk, Kvinner i Nettverk, Laget, Misjon Uten Grenser, Misjonskirken Ung, Navigatørene, NLM Ung (Misjonssambandet), Pinse Ung, Ten-Oase, Ung Baptist, Wycliffe, Young Life og initiativtaker Ungdom i Oppdrag.

Risikoen for å befatte seg med THE SEND må vurderes på forhånd, ikke i etterkant.

—  Helge Simonnes

Jeg har ikke noe grunnlag for å dømme et arrangement som ennå ikke har vært avholdt, men har tillatt meg å stille spørsmål om de organisasjonene som står bak har gjort grundige nok undersøkelse om konseptet THE SEND.

Jeg synes det blir for enkelt når Andreas Nordli hevder at et internasjonalt konsept skal fornorskes. Det er jo en årsak til at man velger å importere, og man bidrar til å sette et godkjenningsstempel på hele konseptet.

Stor risiko

Selve arrangementet er én ting. Mobiliseringen vil trolig bidra til at norske kristne ungdommer reiser til USA for å gå på bibelskoler eller delta i frivillig kristent arbeid.

Jeg forstår ønsket om å mobilisere unge kristne til innsats. Når den religiøse og politiske retorikken blir så sterkt sammenblandet, er det stor risiko for at noe kan skjene ut. Her har man ambisjon om å samle tusenvis av nordmenn. Risikoen for å befatte seg med THE SEND må vurderes på forhånd, ikke i etterkant.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt