Verdidebatt

La barna få lese Bibelen

SKOLE: Partiet De Kristne reagerer sterkt på intoleransen mot det kristne verdigrunnlaget som vi nå ser at regjeringen påtvinger den offentlige skolen.

Å dele ut et nytestamente til elever i grunnskolen er ikke forkynning, men informasjon.

Vi er godt kjent med Human-Etisk Forbunds arbeid med å forkynne sin ateistiske tro, og registrerer at ministeren lar seg diktere av én livssynsorganisasjons ønske om å tone ned særlig det kristne.

Har ministeren glemt grunnlovens §2 som sier at Norge er et land hvor «Verdigrunnlaget skal framleis være den kristne og humanistiske arven vår»? Det burde være kjent kunnskap for ministeren at kristendommen har hatt en særstilling i Norge over 1000 år, og at grunnloven fremdeles skal aktes høyt.

«Livssynsåpent» blir meningsløst ord

Dersom ministeren virkelig tenker at skolen skal være livssynsåpen, så er ikke forbud riktig verktøy å bruke. Grunnloven nevner spesifikt betydningen av å verne om den kristne arven, og da må man kunne forvente at kunnskapsministeren følger loven ved å løfte fram nettopp kristendommens verdigrunnlag. Vi opplever nå at denne regjeringen gjør det motsatte.

I forbindelse med forkynnelsesforbudet, skriver departementet i sitt brev: «Skolen og læreren har ansvar for at opplæringen skal samle alle elever, og for at fritaksretten aktualiseres så sjelden som mulig.»

Slik vi ser det, er denne saken nok et varsku til det norske folk om at kristendommen er truet i Norge.

—  Selle og Moltu

Dette ser vi ofte blir brukt for å stanse særlig kristne tradisjonelle markeringer som blant annet skolegudstjenester og skolelag. Dermed blir ordet «livssynsåpent» et meningsløst og misvisende ord å bruke da vi ser at det i praksis er helt motsatt.

Det er nemlig svært mange foreldre som fremdeles er positive til vår kristne arv og som ønsker at barna skal få kunnskap om historien. Det er i tillegg mange innvandrere som ikke har noe imot å få kunnskap om den kristne historien vår. Å dele ut en bibel til de som ønsker å ta imot, kan da ikke være noe problem med tanke på den livssynsåpne innstillingen som ministeren sier hun, står for.

Kristendommen er truet i Norge

Gideon er en høyt anerkjent organisasjon som har vært virksom i ca 100 år. Det er uforståelig at dette arbeidet nå blir forbudt på grunn av et brev fra én organisasjon som jobber aktivt for et religionsnøytralt samfunn.

Det minste vi burde kunne forvente er at utdanningsdirektoratet og kunnskapsministeren ville bruke kontradiksjonsprinsippet og ta kontakt med Gideon for å få høre deres syn på saken før de trekker en beslutning.

Slik vi ser det, er denne saken nok et varsku til det norske folk om at kristendommen er truet i Norge. Her ser vi at trosfriheten som vi har hatt i Norge, er under sterkt press.

Barn i Norge har rett til å få tilgang til og kunnskap om vår kristne historie

—  Selle og Moltu

Vis åpenhet, Melby

Vi hadde forventet at regjeringspartiene med særlig Høyre og Kristelig folkeparti ville reagere på denne avkristningen. Dessverre ser det ut som at disse velger å sitte stille i båten, for å unngå å skape bølger i frykt for å miste makt og popularitet. Partiet De Kristne ønsker derimot å si tydelig ifra når vi ser den avkristningen som får pågå i denne tiden.

Vår oppfordring går herved til kunnskapsministeren med det øverste ansvaret; Barn i Norge har rett til å få tilgang til og kunnskap om vår kristne historie. Vis åpenhet og støtt Gideons arbeid!


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt