Verdidebatt

En stemme til menneskeverdet

ABORT: Bør samfunnet gi fra seg ansvaret for å si noe om hva som er en akseptabel grunn til å avslutte et menneskeliv, nærmere halvveis inn i svangerskapet? Det kan avgjøres i det kommende valget.

Menneskeverd, abort, debatt
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt