Verdidebatt

Hvem skal vi kristne velge?

STORTINGSVALG: Hvem som velges i høst kan påvirke både det offentlige ytringsrommet og kirkesamfunnenes plass i samfunnet.

Innspurten i valgkampen er like om hjørnet, og hele Norge er opptatt av hvem som skal lede landet de neste fire årene. Politikerne på vei hjem fra sommerferie er godt i gang med fine valgløfter og skyts mot politiske konkurrenter.

Resultatet av høstens valg kan bli avgjørende for de kristnes kår i landet vårt.

Guds tjenere

Vi har i stor grad både trosfrihet, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet i Norge. I hele min levetid har det vært gode og kloke statsledere som har bidratt til en god utvikling av landet på flere sentrale områder. Men hvem som velges i høst kan påvirke både det offentlige ytringsrommet og kirkesamfunnenes plass og handlingsrom i samfunnet.

Det er kanskje ikke så vanlig å se for seg Stortinget og regjeringen som Guds tjenere, men apostelen Paulus så det slik. Han oppfordret derfor Romerne til å være skikkelige samfunnsborgere ved å gjøre det gode, betale skatt og ha respekt for de som har krav på respekt.

Så når man skal avgi sin stemme kan det være verdt å legge merke til hvordan de politiske partiene omtaler og påvirker retten til trosfrihet.

Antidemokratisk oppførsel

Som kristen i et land bygget på kristne verdier har jeg kjent meg helt trygg på at så lenge jeg holder meg til Bibelen, da er jeg også godt innenfor landets lover. Men disse grensene blir stadig utfordret, og det er saker både her hjemme og i europeiske land som er verdt å følge med på.

Nylig ble myndighetene i Blackpool i England dømt for brudd på menneskerettighetene i en lokal domstol. Bakgrunnen var at de lokale myndighetene røsket ned plakater om kristne møter der Franklin Graham skulle tale. Han hadde nemlig «feil» mening og uttalelser om synet på kristen samlivsetikk.

Politiske partier som tar til orde for boikott-kulturen er langt på vei ut samme sidespor.

—  Berit Hustad Nilsen

Men dommen var klar på at dette var «antitesen på hvordan offentlige myndigheter skal oppføre seg i et demokratisk samfunn». Nå har byrådet bedt om unnskyldning og gått med på å betale en oppreisning på drøyt 1,8 millioner kroner.

Hvis vi skal lære av det engelske feiltrinnet, så bør vi som velgere være varsomme for slik antidemokratisk oppførsel her hjemme. Politiske partier som tar til orde for boikott-kulturen er langt på vei ut samme sidespor. Det kan være boikott av Israel, boikott av NLA-høyskolen eller boikott av Q42 i Kristiansand på grunn av deres kristne verdisyn.

Politikernes definisjonsmakt

Sist helg arrangerte avisen Dagen politisk debatt på ungdomsfestivalen UL. Der sier profilerte politikere rett ut at de er helt enige i Klepp kommune sitt forslag om å nekte støtte til ungdomsklubber som driver et populært aktivitetstilbud, men mener likekjønnet samliv er i strid med det Bibelen angir. Dette til tross for at det vil være ulovlig diskriminering av kristne.

Lytt til det politikerne sier, og vurder om det vil bli enklere eller vanskeligere å drive kristen virksomhet etter høstens valg

—  Berit Hustad Nilsen

Jeg mener også det er verdt å merke seg hva partiene mener om det barne- og ungdomsarbeidet som gjøres i menigheter over hele landet. Hør hva de mener om frivillig arbeid, om skattefradrag på gaver til ideell virksomhet, og om tros- og forsamlingsfrihet.

Lytt til det politikerne sier, og vurder om det vil bli enklere eller vanskeligere å drive kristen virksomhet etter høstens valg hvis deres parti kommer til makten. Det er mange som vil si at de selvsagt ikke er imot kristne eller kristen virksomhet, men de vil derimot gjerne definere hva som er akseptabel og «riktig» kristendom. Dermed forsvinner den reelle trosfriheten.

Gode råd fra Paulus

Jeg har ingen konkret anbefaling eller offentlig politisk standpunkt. Mitt poeng er at alle må tenke seg godt om før de leverer stemmeseddelen i høst. Og dersom du er kristen og skal stemme, så tenk litt utenfor bare dine egne behov – tenk på hva som gagner de verdiene du setter høyt, og kristendommens kår i Norge.

Snakk sammen om hva som er viktig for din familie, for deg og for kirkesamfunnene. For hvis demokratiet fortsatt skal være et demokrati i neste generasjon, da må vi være våkne for hva som er skikkelig politikk, og hvilke tendenser som gir rom for aktivisme og antidemokratisk oppførsel.

Og uansett hvem som velges til høsten, så er Paulus råd gode. Han formaner oss til å be, både for alle mennesker og for myndighetene.


Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt