Verdidebatt

Sperregrenser bør ikke eksistere

SPERREGRENSE: Det bør være det totale stemmetallet som gir representasjon i vårt øverste folkevalgte organ. Det er å ta demokratiet på alvor!

Jeg er 1. kandidat for Liberalistene i Oslo og 1. kandidat i Finnmark. Jeg mener absolutt jeg kan ivareta Finnmarks interesser som kandidat i Oslo, på samme måte mener jeg å være kvalifisert til å ivareta Oslo, selv om jeg er kandidat i Finnmark.

Liberalistene er et parti som ikke representerer noen spesielle grupperinger eller særinteresser. Vår tilnærming til dette spørsmålet er derfor annerledes enn andre partiers. I nasjonale valg bør hele landet aller helst være ett samlet valgdistrikt, alternativt så få distrikter som mulig. Slik kan velgere med sammenfallende oppfatninger fra hvor som helst i landet få større mulighet til å bli representert, selv om ikke alle bor i samme landsdel. En stemme bør telles som en stemme og gi akkurat samme representasjon uansett hvor i landet man bor, i et stortingsvalg.

Per Sandberg

Målet bør være at meninger er godt representert

Sperregrenser bør ikke eksistere, de kan med rette kritiseres for å være hindringer som er satt opp for å redusere og hindre reell innflytelse hos ny opposisjon. Valglister for enkeltpersoner burde også innføres, slik at enkeltpersoner som velgere kan ha tillit til kan velges inn direkte uten å først måtte godkjennes av en partiorganisasjon som krever tilslutning til et komplett partiprogram. Målet bør ikke være størst mulig forutsigbar enighet på Stortinget, målet bør være at flest mulig meninger er godt representert.

Det bør være det totale stemmetallet som gir representasjon i vårt øverste folkevalgte organ. Det er å ta demokratiet på alvor! Sperregrensen i Norge gjelder kun 19 utjevningsmandater. 150 distriktsmandater berøres ikke av den. Noen lever faktisk i den villfarelse at sperregrensen omfatter alle 169 representantene, og at en sperregrense vil hindre små partier representasjon.

En sperregrense på 5-8 eller 10 prosent slik mange tar til orde for, hindrer altså ikke små partier representasjon eller eksistens slik mange ønsker. Liberalistene har som mål å ta et distriktsmandat, sperregrensen er et ikke-tema for oss under årets valg. Liberalistene søker oppslutning slik at den liberale stemmen kan bli hørt fra Stortingets talerstol.

Det bør være det totale stemmetallet som gir representasjon i vårt øverste folkevalgte organ.

—  Per Sandberg

Fordel for de største partiene

Begrensningene som antallet valgdistrikter fører til er nok langt mer viktig å merke seg. Der valgkretsene har få registrerte velgere, så er det også veldig få mandater. Det betyr at kun de velgerne som stemmer på de aller største partiene kan få sitt syn representert i Stortinget. I et samfunn med stadig mindre forskjeller på utdannelsesnivå og interesser, så er det lite sannsynlig at få men lokale mandater best representerer den enkelte velger. Fokuserer man på enkeltmennesket så vil langt færre valgkretser, helst kun en uten sperregrense, gi best mulig representasjon for alle i et Stortingsvalg.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt