Verdidebatt

NRK skal informere, ikke misjonere

MEDIA: Ja takk til journalistiske programmer om religion og religiøse hendelser. Forkynnelsen NRK sender gjennom andakter og gudstjenester, mener vi derimot ikke har noe i en allmennkrinkastning å gjøre.

NRK «har blitt muslimsk» utbrøt Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Else-May Norderhus på Facebook nylig. Hun reagerte på at NRK sendte programmet Festen etter fasten i forbindelse med muslimenes helligdag, Id, på dagen som tilfeldigvis i år også var Kristi Himmelfartsdag.

Politikeren etterlyste at NRK, som samme dag sendte både to timelange kristenprogrammer på radio og en firetimers Jesus-dokumentar på tv, også burde «ha noe om Kristi himmelfartsdag i nyhetene».

Norderhus trakk senere tilbake påstanden om et muslimsk NRK. Likevel: antydninger om at NRK prioriterer islam foran kristendom er både absurd og farlig.

Farlig, fordi den står i en idestrøm om muslimsk overtakelse som allerede har ført altfor galt av sted. Absurd, fordi NRK sender kristen forkynnelse gjennom gudstjenester og andakter daglig fra søndag til torsdag.

Det gjør de aldri for islam eller andre religioner. Det var ingen muslimsk bønn eller forkynnelse i Festen etter fasten. Heldigvis.

Det moderne og mangfoldige Norge trenger en kringkaster som klarer å behandle religion og livssyn på samme måte som sport, politikk, kjendiser og andre temaer

—  Lars-Petter Helgestad

Andakter har ingenting på NRK å gjøre

Som forsvarer av alle menneskers frihet til å tro eller ikke tro, støtter Human-Etisk Forbund statskanalens sending av journalistiske programmer om religion og religiøse hendelser. Den forkynnelsen NRK sender gjennom andakter og gudstjenester, mener vi derimot at ikke har noe i en allmennkrinkastning å gjøre.

Misjoneringen i NRKs kanaler kan sammenliknes med at de sendte daglige oppbyggende programmer om sosialdemokratiet, der Arbeiderpartiet og fagbevegelsen fikk formidle sine standpunkters fortreffelighet – uten motspørsmål eller normal og kritisk journalistikk. Det er heldigvis utenkelig.

«NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet.» heter det i NRK-plakatens § 14. Human-Etisk Forbund støtter intensjonen i dette, men mener at NRK fint kan ivareta punktet uten å sende forkynnende programmer. Misjoneringen er et redaksjonelt valg og ikke noe NRK er forpliktet til.

Behov for redaksjonell modenhet

På samme måte som Human-Etisk Forbund ønsker god undervisning om religioner og livssyn i skolen, mener vi at feltet skal tas på alvor i NRK. Både skolen og NRK formidler fakta som forebygger fordommer. Dette er ikke minst viktig fordi religion og livssyn har formet og fremdeles former mennesker og samfunn både i Norge og ellers i verden.

Religion og livssyn betyr både trøst, tradisjon, toleranse og traumer, avhengig av hvem du snakker med og hva de har opplevd i sine liv. Religioner og livssyn bidrar til både maktmisbruk og meningsmangfold.

At NRK fortsatt buker sin redaksjonelle frihet å misjonere for evangelisk-luthersk kristendom, står i klar kontrast til disse idealene.

—  Lars-Petter Helgestad

Det moderne og mangfoldige Norge trenger en kringkaster som klarer å behandle religion og livssyn på samme måte som sport, politikk, kjendiser og andre temaer: med en upartisk og redaksjonell modenhet både i nyhetene, dokumentarer, koseprogrammer og ellers i NRKs sendinger.

I kontrast til idealene

NRK-plakaten krever dessuten at «NRK skal være redaksjonelt uavhengig. NRK skal verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet.» (12 d).

At NRK fortsatt buker sin redaksjonelle frihet å misjonere for evangelisk-luthersk kristendom, står i klar kontrast til disse idealene.

Vi mener NRK vil være tjent med å vurdere på nytt hvordan religiøs arv og mangfold best formidles i et samfunn der tre av ti innbyggere ikke er medlem i Den norske kirke (SBB 2020) og kun 30 prosent av befolkningen oppgir at de tror på Gud (Norsk Monitor 2020).

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt