Verdidebatt

Israel sitter med nøkkelen

KONFLIKT: Jeg forsvarer ikke vold. Men Israel har ansvaret for å ivareta alle innbyggere – også på okkupert område.

Situasjonen i Israel og Palestina er krevende for sivilbefolkningen på begge sider av denne konflikten. Det er Joav Melchior og jeg helt enig i.

Bildene av sivile døde og eskalerende vold i Israel og Palestina har vært hjerteskjærende. Minst 230 palestinere og 12 israelere har blitt drept.

Samtidig som vi er glade for våpenhvilen, må det skje noe med den humanitære situasjonen på kort sikt og arbeides for reelle politiske løsninger på lengre sikt. Dette målet tror jeg vi kan stille oss bak, både Melchior og jeg.

UTRYGG: Biskop Solveig Fiske mener pandemien skaper utrygghet, og at bibelordet "Frykt ikke" da er gode å ha.

Grunnløs anklage om antisemittisme

At Melchior tolker min appell i retning av å være antisemittisk er grunnløs. I min appell er jeg tydelig på at det er enkeltmenneskene – fra begge sider – som er ofre.

Jeg forstår reaksjonen på sammenligningen av okkupasjonen i Norge med det palestinerne opplever i dag. Jeg ser at det kan misforstås og derfor var det en uheldig formulering. Opplevelsen folk har av å leve under okkupasjon kan sammenlignes, men selvsagt ikke det nazistiske regimet og israelske myndigheter.

Jeg forstår reaksjonen på sammenligningen av okkupasjonen i Norge med det palestinerne opplever i dag.

—  Solveig Fiske

Det er riktig som Melchior skriver, at den nåværende krigen ble utløst av Hamas. Det kan ikke forsvares. Samtidig har vi vært vitne til hvordan politiske handlinger fra Israels side har bidratt til å utløse en ny voldsspiral, blant annet ved å bruke vold ved Al Aqsa-moskeen ved avslutningen av Ramadan.

Jeg forsvarer ikke at slike overgrep blir svart på med vold, men viser til ansvaret Israel har for å ivareta alle innbyggere – også på okkupert område.

Israel sitter med nøkkelen

Grunnproblemet i dagens konflikt er Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk land i 1967. Siden da har staten Israel okkupert stadig større områder. Det er ikke antisemittisme å påpeke dette og å kritisere staten Israels okkupasjonspolitikk.

Tvert imot er det viktig at også vi som kirkeledere står opp for sivilbefolkningen og appellerer til fred og forsoning slik at palestinere og israelere kan få leve livene sine uten frykt.

Den israelske stat har et særlig ansvar for at konflikten har eskalert gjennom sin okkupasjon og undertrykking av palestinerne, og sitter med nøkkelen til løsning ved å avslutte okkupasjonspolitikken.

Jeg er opptatt av ikke-voldelige reaksjoner som kan bidra til rettferdig og varig fred. En slik reaksjon er boikott av varer produsert i de okkuperte områdene. Det innbefatter også samarbeid med virksomheter i disse områdene.

Økonomiske sanksjoner – også mot Israel – er et helt legitimt virkemiddel – og representerer ikke antisemittisme.

—  Solveig Fiske

Legitimt med boikott

I Granavolden-erklæringen står det at regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten». Regjeringen har sagt klart at bosetningene er i strid med folkeretten.

Økonomiske sanksjoner – også mot Israel – er et helt legitimt virkemiddel – og representerer ikke antisemittisme.

Når det gjelder forholdet mellom Den norske kirke og Det mosaiske trossamfund, så er det viktig med fortsatt dialog med gjensidig respekt og tillit.


Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt