Verdidebatt

Vi tar situasjonen på alvor

KVINNERS PRESTETJENESTE: Svarene i arbeidsmiljøundersøkelsen utfordrer ledelsen av bispedømmet vårt til å vise klarere og tydeligere at vi tar likestilling alvorlig.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt