Verdidebatt

Påskefortellingen bør leses som myte

FORSONINGSLÆRE: Biskopen og professoren henviser til bibeltekster for å bevise at Jesu død var et «sonoffer». Det er grunn til å minne om at de leser bibelen med kirkebriller.

PÅSKEMYTE: «Selv kjenner jeg det meningsfullt å se på fortellingen om Jesu korsfestelse, død og oppstandelse som en myte», skriver Helge Hognestad. Han har skapt debatt med sin tolkning av forsoningslæren.
Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt