Verdidebatt

Jesus døde ikke for våre synder

EGO: Det er på tide at kirken våkner, tar et oppgjør med tvangstankene fra oldkirken og forkynner det den er satt til: bibelsk visdom.

EGOETS DØD: Korsfestelsen er et bilde på at Guds vilje skal råde på jorden. Det skjer ved menneskets ego «korsfestes», mener teolog Helge Hognestad, som etterlyser mer bibelsk visdom i kirkens forkynnelse. Kunstverket «Korsfestelsen» (ca. 1545) av laget av Agnolo Bronzino.

Hei!

Denne artikkelen krever abonnement.

Du må logge inn for å lese videre

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt