Verdidebatt

Hva betyr Jesu liv - og død?

DØD OG OPPSTANDELSE: Påskens drama er mye mer enn en evolusjonær utvikling i retning av større innsikt, slik Hognestad hevder. Og budskapet har gyldighet akkurat nå.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt