Verdidebatt

Vi skal ikke lage en «radikaliseringsleir»

OPPKJØP: Islam Nets nye eiendom blir ikke en «radikaliseringsleir». Tvert imot vil fritidssenteret gagne barn og unge i Grorud, øke samfunnsdeltakelsen og styrke integreringsarbeidet.

Det har nylig kommet frem at Islam Net har finansiert et kjøp av en eiendom for Iman Aktivitetssenter. Det har haglet med kritikk fra politikere som vil forby og stoppe prosjektet. Vi ønsker å oppklare hva som skjer.

Inspirerer til positiv samfunnsdeltakelse

De siste ti årene har Islam Net hjulpet utallige ungdommer ut av kriminelle og radikale miljøer, og inspirert dem til positiv samfunnsdeltakelse.

Vårt mangeårige arbeid mot ekstremisme har vernet norske ungdommer mot voldsforherligende ideologier, hindret mange fra å reise til Syria, og har blitt anerkjent av blant andre ekstremismeforsker Lars Gule.

Vi har vært aktive i brobygging og dialogarbeid på tvers av religiøse og politiske skillelinjer. Vi har vært aktive motstandere av tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, noe Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anerkjente og støttet.

Vi har arrangert konferanser og debatter som har blitt sett av hundretusener verden over, og som hindret mange norske ungdommer fra å sympatisere med terrorideologien til IS. Arbeidet vi har gjort for å forebygge radikalisering av norsk ungdom har vært av enorm nytte for det norske samfunnet – noe også Politiet anerkjente, da de inviterte oss for å forelese om emnet hos Romerike Politidistrikt.

debatt

Arbeidet vi har gjort for å forebygge radikalisering av norsk ungdom har vært av enorm nytte for det norske samfunnet

—  Osman og Hashem

Planene for bygget

Islam Net har i en årrekke jobbet med ungdomsarbeid, og drevet innsamling blant sine norske støttespillere for å opprette en moské/dawah-senter. Men vi skjønte etterhvert at en tradisjonell moské ikke vil kunne tilby alle de ulike aktivitetene som ungdommen trenger.

Ungdommen i Groruddalen trenger arenaer hvor de kan utfolde seg. De trenger bedre tilbud til leksehjelp og motivasjon til å ta høyere utdanning. De trenger treningssentre og lokaler hvor de kan være aktive og ha det gøy.

For å dekke dette behovet endret vi den opprinnelige planen om å etablere et bygg med primærfunksjon som moské. Vi gikk sammen med Iman Aktivitetssenter om å opprette et fritids- og aktivitetssenter.

Til stor nytte for ungdom i Groruddalen

Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet i 2013 en handlingsplan for forebygging av kriminalitet. Her nevnes blant annet at unge er en særlig sårbar gruppe når det gjelder rusmisbruk, og at det er viktig med en tidlig innsats for å hindre at ungdommen havner i rusmiljøer.

Blant de ulike tiltakene som kan forebygge slik ungdomskriminalitet, er det å gi de unge positive tilbud som fritids- og kulturaktiviteter.

Ungdomsklubber og aktivitetssentre som kan tilby trening, spill og leksehjelp, er et fantastisk tiltak for å forebygge kriminalitet og hindre at ungdommen faller utenfor samfunnet. Hvorvidt et slikt aktivitetssenter drives av en muslimsk, kristen, eller ikke-religiøs organisasjon, skal ikke ha noe å si.

Ingen av disse fasilitetene kan brukes til skjult radikalisering av ungdom. Tvert imot.

—  Osman og Hashem

Vil det pågå radikalisering?

Den kanskje hardeste kritikken som har kommet i denne saken, går ut på om aktivitetssenteret vil være en «radikaliseringsleir». Her har blant annet byrådsleder Raymond Johansen uttrykt forbauselse over at «en slik organisasjon» som Islam Net kan kjøpe et skytesenter.

Islam Net har for det første ikke kjøpt et skytesenter. Islam Net har finansiert et kjøp for Iman Aktivitetssenter som har kjøpt et bygg som er utleid til Oslo Skytesenter. Vi har ikke nøkler til bygget og kan heller ikke få det. Når Oslo Skytesenter flytter ut kan vi uansett ikke bruke eiendommen for skyting. Slikt krever konsesjon.

Selv for argumentets skyld, hvis Islam Net skulle drevet et skytesenter – noe vi ikke skal – så burde ikke det ha vært et problem. Islam Net har rent rulleblad og alltid vært motstander av terror og vold.

Nå som det er ute av veien, de faktiske planene er jo å etablere et aktivitetssenter som er åpent for allmennheten. Vi snakker om en ungdomsklubb med spillkonsoller, datarom, og biljard. Vi snakker om et treningssenter, og undervisningslokaler for leksehjelp.

Ingen av disse fasilitetene kan brukes til skjult radikalisering av ungdom. Tvert imot. Disse fasilitetene vil gagne barn og unge i Grorud, øke samfunnsdeltakelse og styrke integreringsarbeidet.

Hvorfor denne konkrete eiendommen?

Hva så med finansieringen? Den nye tros- og livsynsloven er ment å forebygge at muslimer får moskébygg finansiert av stater som ikke respekterer tros- og livssynsfrihet. Dette skal gjøres ved at staten kan nekte statsstøtte til slike trossamfunn. Gjelder dette oss?

1. Vi har ikke mottatt bistand fra noen stater.

2. Vi er ikke et trossamfunn.

3. Vi mottar ikke statsstøtte.

Denne loven gjelder altså ikke oss. Det er imidlertid ikke ulovlig å motta støtte fra andre stater, selv hvis de ikke respekterer trosfriheten. Men for oss er dette uansett helt uaktuelt! Vi er en fri organisasjon og vil aldri la vår religionsutøvelse dikteres av andre stater.

Så hvor kom pengene fra? Kjøpet er delvis finansiert via støtte fra Islam Nets medlemmer og givere, og delvis fra lån fra selger. Kjøpet er altså ikke finansiert av noen stat, hverken Norge eller i utlandet.

Vi, både Islam Net og Iman Aktivitetssenter, ønsker dialog med bydelen og kommunen. Vi har felles interesser og ønsker det beste for ungdommen.

—  Osman og Hashem

Hvorfor ikke medieoppmerksomhet?

Vi ønsket ikke medieoppmerksomhet rundt kjøpet nettopp pga. intoleransen vi nå har vært vitne til. Enkelte politikere har uttrykt fordømmelse og vil frata oss våre borgerrettigheter.

Vi fryktet at dette ville kunne skje. Vi var og er redde for at slike uttalelser skal føre til noe mer alvorlig, slik vi så i Bærum. Derfor ønsket vi å først møte kommunen og presentere prosjektet, før kjøpet ble gjort offentlig.

Vi, både Islam Net og Iman Aktivitetssenter, ønsker dialog med bydelen og kommunen. Vi har felles interesser og ønsker det beste for ungdommen.

Vi ser for oss at dette senteret vil kunne være en arena hvor vi kan samarbeide med både kommunen og andre organisasjoner om flere tjenester og tilbud. La oss møtes for en åpen dialog.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt