Innenriks

Oslo-byrådsleder reagerer på tomtekjøpet til Islam Net

AVSTAND: Den omstridte islamske organisasjonen står bak kjøp av Oslo-eiendom til 60 millioner kroner. Byrådslederen i Oslo er skeptisk til kjøpet: – Her er det enormt mye som skurrer.

Nyheten om tomtesalget opprører byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen.

– Denne organisasjonen tar jeg sterkt avstand fra, og jeg har fått veldig mange henvendelser fra Groruddalen de siste dagene om at dette er det siste vi trenger i Groruddalen og i Oslo, sier Johansen.

Denne uken gjorde Filter Nyheter det kjent at Islam Net står bak kjøpet av en Oslo-eiendom for nær 60 millioner kroner i Groruddalen. Vårt Land kunne i dag melde at organisasjonen avviser at de har fått statlig pengehjelp fra utlandet, selv om det var senest i fjor at lederen av organisasjonen forsøkte å skaffe penger fra Saudi-Arabia.

---

Islam Net

  • Islam Net ble etablert i 2008 og er en muslimsk ungdomsbevegelse med en salafistisk orientering. Begrepet har Islam Net unngått å bruke om seg selv. I stedet hevder de ganske enkelt å representere islam.
  • Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.
  • Den puritanske salafismen, som Islam Net er en eksponent for, er del av et transnasjonalt salafistisk nettverk med forgreninger til mange land, som særlig er opptatt av å fremme da’wa («å kalle folk til islam») i form av proselyttisering. Den trekker sterke veksler på så vel moderne islamsk som kristen tele-evangelisering og gjør omfattende bruk av sosiale medier.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

– Hvordan i alle dager?

Saken er foreløpig ikke oppe til behandling i Oslo kommune, og Johansen sier han kun kjenner saken gjennom media. Derfor sitter byrådslederen nå igjen med tusen spørsmål.

– Her det enormt mye som skurrer. Hvordan har denne organisasjonen fått tak i så mye penger? Hvordan i alle dager kan en slik organisasjon kunne ta over et bygg med en skytebane?

I dag er det en skytebane på eiendommen, og dermed er det underlagt en egen forskrift og kontroll av politiet. Ifølge Filter Nyheter, er planen for eiendommen å opprette et religiøst senter som skal tiltrekke seg minoritetsungdom. Eiendommen er privat, men regulert til industri. Byrådslederen opplyser om at det ikke er meldt inn noen søknad om reguleringsendring til andre formål.

For å få mer klarhet i saken sier Johansen at han skal invitere til samtale med justisminister Monica Mæland og tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad så snart som mulig.

– Vi må få alle fakta på bordet. Jeg er spent på hvordan regjeringen ser på denne saken, både når det gjelder støtte fra utlandet til denne typen organisasjoner, spørsmål knyttet til skytebanen og arbeidet mot radikalisering, sier han.

Flere på banen

– Dette ser ikke bra ut. Vi liker det ikke, og vil ikke ha dette i Oslo. Vi ser nå på hvilke tiltak vi som kommune kan gjøre for å stoppe dette.

Det sier Oslos byråd for byutvikling Arild Hermstad. Han er bekymret for skytebanen som er tilknyttet eiendommen, og hvilke inngrep kommunen kan gjøre.

– At hvem som helst kan kjøpe en skytebane er jo i utgangspunktet hårreisende, sier han og forteller:

– Skytebanen er etablert etter en lovlig dispensasjon. Det kan se ut som de vil trenge en reguleringsendring om de ønsker et ungdomssenter her, og det vil de i så fall ikke få. Kommunen har begrenset verktøykasse så her må flere på banen, og vi regner med at PST og politiet følger med, sier han.

Hermstad etterlyser at regjeringen kommer på banen med bedre kontroll og eventuelt en lovendring for slike kjøp.Amalie Vadla

Amalie Vadla

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Innenriks