Verdidebatt

Politisk dobbeltmoral fra Stavanger Ap

KOMMENTAR: Flere politikere ønsker å frata menigheter og trossamfunn økonomisk støtte fordi disse stiller krav til ansatte og tillitsvalgte. Tenker de aldri over at de selv tilhører partier som iblant gjennomfører eksklusjoner?

Som kjent ligger et forslag til behandling i Klepp kommune om at kulturstøtte bare skal gis til organisasjoner som regner alle personer «som likeverdige når det gjelder å kunne velges til styre, tillitsverv og posisjoner, uavhengig samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

Jeg merker meg at religiøs tilhørighet ikke nevnes. Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr jo diskriminering også ut fra religion og livssyn. Så hvorfor denne utelatelsen?

Svaret gir antagelig seg selv. Selvsagt er det helt urimelig å pålegge en kristen organisasjon – eller for den saks skyld en muslimsk gruppe eller en feministisk forening – å åpne styret for personer med alle mulige ståsteder. Slik er det jo også i politikken. Ingen partier tillater at tillitsvalgte kjemper for helt andre verdier og standpunkter enn det vedtatte partiprogrammet.

Espen Ottosen

Skal Mossige være konsekvent, må han også kritisere all partipolitisk virksomhet. For i politikken handler mye om «oss» og «dem».

—  Espen Ottosen

Politisk ekkokammer

Realiteten er at alle politiske partier vil ha muligheten til å frata enkeltpersoner verv og posisjoner hvis de kommer på kollisjonskurs med partiet.

Det er slett ikke bare Fremskrittspartiet som iblant foretar eksklusjoner. Alle organisasjoner med et uttalt verdigrunnlag stiller krav til de med sentrale posisjoner. Du får ikke et sentralt verv i en antirasistisk organisasjon hvis du omfavner høyreekstrem retorikk på Facebook. En hengiven kristen har ikke fri adgang til styreplass i Human-Etisk Forbund.

Slik sett bedriver politikere dobbeltmoral når de vil straffe organisasjoner som ikke praktiserer tilstrekkelig «åpenhet» og «likeverd». De angriper nemlig en praksis som de selv bedriver. Et interessant eksempel er Arbeiderpartiets Dan Mossige som i VL 29/1 kritiserte «religiøse privatskoler» fordi disse «bygger opp om en utvikling hvor det handler om «oss» og «dem», heller enn «vi».

Men skal Mossige være konsekvent, må han også kritisere all partipolitisk virksomhet. For i politikken handler mye om «oss» og «dem». Det snakkes om «oss på venstresiden» eller «vi som er borgerlige». Medlemmer i Unge Høyre inviteres ikke til AUFs sommerleir for å hindre «ekkokammer». Antagelig er meningsmangfoldet langt større på de fleste kristne friskoler i Norge enn på et alminnelig medlemsmøte i AUF.

Liv og lære

Noen vil sikkert hevde at å utestenge en person på grunn av meninger er noe helt, helt annet enn å utestenge en person på grunn av dets privatliv. Og forslaget fra Klepp kommune henviser tross alt til noe så personlig som «samlivsform».

Men vi kan ikke skille skarpt mellom hva mennesker mener og hva mennesker gjør. Det er heller ikke bare kristne som ser verdien av et visst samsvar mellom liv og lære. Derfor har da også Ap-leder Jonas Gahr Støre fått negative presseoppslag både om bruk av privat helseforsikring og investeringer i privat helseomsorg. Og er det greit at Rødt-leder Moxnes bor fint på Nordstrand?

For kristne er det umulig å skille mellom ståsted og – for eksempel – samlivsform.

—  Espen Ottosen

For kristne er det umulig å skille mellom ståsted og – for eksempel – samlivsform. Rent hykleri blir jo resultatet hvis en kristen menighet eller institusjon som hevder at seksuallivets ramme er ekteskapet mellom mann og kvinne samtidig støtter at tillitsvalgte eller ansatte åpent kan leve stikk i strid med et slikt verdigrunnlag.

I denne sammenheng handler dessuten samlivsform om mye mer enn homofile forhold. Selv mange av dem som støtter dagens ekteskapslov, vil ikke likestille samboerskap med ekteskap. Enda flere vil mene at personer som praktiserer tilfeldig sex (som i denne sammenheng er en slags samlivsform) ikke bør ha tillitsverv i kristen sammenheng. Er det greit for Klepp kommune?

Umulig nøytralitet

Ifølge Dan Mossige er det et problem at kristne er overbevist om sannheten i sin tro. Han henviser til den svenske statsviteren Bo Rothsteins påstand om at motivet for å drive kristne skoler er «å understreke denne spesielle religionens forrang fremfor andre livssyn, og dette er åpenbart i strid med kravene til objektivitet og upartiskhet i grunnloven».

Realiteten er at Mossige kaster kampesteiner i glasshuset sitt. For ingenting tilsier at han selv er objektiv og upartisk i politiske og verdimessige spørsmål.

—  Espen Ottosen

Men dette argumentet er uholdbart. Både i Sverige og i Norge sier lovverket mye om verdier. Jeg regner med at Mossige er godt fornøyd med at norsk lov tillater abort frem til uke 12 og definerer ekteskapet kjønnsnøytralt. Men slike konklusjoner er verken objektive eller upartiske. Derfor bør de som tenker annerledes enn stortingsflertallet om abort eller bioteknologi eller «Rosa kompetanse» møtes av reell toleranse.

Realiteten er at Mossige kaster kampesteiner i glasshuset sitt. For ingenting tilsier at han selv er objektiv og upartisk i politiske og verdimessige spørsmål. I så fall må han mene at Frps partiprogram er nøyaktig like bra som partiprogrammet til Ap. Gjør han det? Hvis ikke, bør han akseptere at kristne som driver skoler hevder at Bibelen formidler bedre verdier enn både Aps og Høyres partiprogram. Vi klarer like fullt å møte andre med respekt.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt