Verdidebatt

Politisk dobbeltmoral fra Stavanger Ap

KOMMENTAR: Flere politikere ønsker å frata menigheter og trossamfunn økonomisk støtte fordi disse stiller krav til ansatte og tillitsvalgte. Tenker de aldri over at de selv tilhører partier som iblant gjennomfører eksklusjoner?

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt