Verdidebatt

Tre råd til Ulstein

PSYKISK HELSE: Vi gir gjerne utviklingsministeren tre gode råd for hvordan Norge kan styrke det globale arbeidet med psykisk helse.

Oslo 20200922. 
utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i regjeringens representasjonsbolig før åpningen av FNs høynivåuke.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Psykiske lidelser har den senere tiden fått større oppmerksomhet. Som første land i verden lanserte Norge i november 2019 en global strategi mot ikke-smittsomme sykdommer, og like etterpå kom koronapandemien som ifølge Verdens Helseorganisasjon vil gi vel så store konsekvenser for den psykiske helsen som den fysiske.

Derfor er vi svært glade for at utviklingsminister Dag Inge Ulstein er så tydelig i sitt svar på vår utfordring om å prioritere psykisk helse høyere i utviklingspolitikken. Ulstein både deler vår utålmodighet og øker innsatsen.

Det er et arbeid vi ser fram til. Og på veien gir vi gjerne ministeren tre gode råd for hvordan Norge kan styrke det globale arbeidet med psykisk helse:

Aarak

Psykisk helse må normaliseres

1. Forebygge tidlig. Verden kan i mye større grad bidra til at mange flere barn når sitt utviklingspotensial og slik legge grunnlaget for god psykisk og fysisk helse. Ved å komme til tidlig, kan vi forhindre at normale reaksjoner på unormale hendelser går over til langvarige psykiske lidelser. Dette krever kunnskap og åpenhet der tabuer og stigma rundt psykisk helse brytes ned. Psykisk helse må normaliseres på lik linje som fysisk helse, og integreres i ordinær helsetjeneste som en viktig del av å nå universell helsedekning.

Trene opp trenere

2. Bedre kunnskap og flere lokale lavterskeltilbud. For å styrke psykisk helse, må vi vite hva som virker og hvordan det kan nå ut til folk. Behandling og forebygging må være evidens- og kunnskapsbasert, og ta kontekstuelle og kulturelle hensyn.

Svært mange land har lav dekning av spesialister som psykologer og psykiatere, og bruker sosialarbeidere og ‘community-workers’ for å forebygge og fremme psykisk helse. Ved å «trene opp trenerne» når man ut til mange flere, og involverer lokale personer og lokalsamfunn samtidig som det er kostnadsbesparende. Et annet eksempel er veiledet selvhjelp. Dette virker å være en lovende førstelinjestrategi for psykologisk støtte som kan leveres raskt til store grupper av mennesker i humanitære settinger med få ressurser.

Svært mange land har lav dekning av spesialister som psykologer og psykiatere

—  Sissel Aarak

Gjennom støtte til å skalere opp gode programmer som er utprøvd i ulike kontekster, bidrar vi til å øke tilgjengelighet for psykologisk støtte også i et livsløpsperspektiv.

Et modig lederskap

3. Lederskap og medvirkning. Gjennomgående for alle tiltakene er at mennesker som kjenner konteksten og miljøet er sentrale i arbeidet, både som mottakere, hjelpere, forskere og beslutningstakere.

Men det trengs også et modig lederskap som peker fremover, og viser at psykisk helse er viktig – og som tar ansvar for å gjøre det til en prioritet på verdensbasis.

Ulstein, vi håper det er deg!

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt