Verdidebatt

Er psykisk helse en prioritering, Ulstein?

BISTAND: Hvis utviklingsministeren mener alvor om at psykisk helse bør løftes høyere bør han slå opp i ordboka for å finne ut hva ordet prioritet faktisk betyr.

Slår man opp definisjonen på prioritet finner man synonymet «forrang», at noe eller noen prioriteres foran noe annet. I utviklingspolitikken kan dette være vanskelig å få øye på, og med nye ministre og nye partier følger også nye prioriteringer uten at noe tas ned. Så også nå med psykisk helse.

Dette med ord og handling

«Psykisk helse må bli del av utviklingsagendaen» sa utviklingsministeren i en tale i slutten av oktober, der han pekte på at omtrent en prosent av verdens helsebistand går til dette. Da hadde allerede statsbudsjettet blitt lagt frem, uten at psykisk helse ble nevnt i det hele tatt. Dette har vakt forargelse, også blant ledende forskere på feltet. Det virker som om ord og handling ikke nødvendigvis går hånd i hånd. Fordi regjeringen har allerede skrytt av å legge fram den første strategien til bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer i verden. Der fikk man plass til psykisk helse. Men dette kostet heller ikke mer enn papiret det var skrevet på. Vil det føre til noe?

Også opposisjonen lurer

Bistandsbudsjettet er stort, der 37,8 milliarder gikk til ulike prosjekter i 104 forskjellige land i 2019. Og vekslende regjeringer har vekslende prioriteringer, men tendensen er at disse prioriteringene legges til allerede eksisterende prioriteringer. På den måten får man så enormt mange prioriteringer at man kan spørre om noe som helst er en prioritet. Når ministeren forrige uke fikk det ganske konkrete spørsmålet i stortinget om hvor mye som brukes av norsk helsebistand til å bekjempe psykiske lidelser, svarer ministeren regelrett at det vet han ikke med at vi er «gang med å vurdere hvordan man kan få best mulig tallmessig oversikt over innsatsen på feltet.». Men det skal fortsatt prioriteres, selv om man ikke vet hvor mye man bruker på det.

Se oss i kortene!

Det er få bransjer hvor man er så resultatorienterte som den norske utviklingssektoren. Vi som en utviklingsaktør må rapportere til norske myndighetene på det vi gjør, og bevise at vi er verdt pengene vi mottar. Dette er bra, og bidrar både til å gjøre oss bedre og øke legitimiteten av vårt arbeid. Forrige uke lanserte også regjeringen en egen nettside som heter bistandsresultater.no der man kan følge alle de 2224 bistandsprosjektene som er inngått i 104 land. Men, fortsatt klarer altså ikke ministeren å si hvor mye av norsk bistand som brukes på psykiske lidelser. Vi vil gjerne bli holdt ansvarlige for om vi bidrar til bedret psykisk helse. Det er ikke lett å prioritere med så store behov, men det er nødvendig for å lykkes. Alternativet er at man kan si at alt er en prioritering, men alt kan faktisk ikke få forrang. Ordet betyr noe.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt