Verdidebatt

Vi øker innsatsen på psykisk helse

BISTAND: Generalsekretæren i SOS-barnebyer spør meg om psykisk helse er en prioritering i utviklingspolitikken. Svaret på det er ja.

Strategien «Bedre helse, bedre liv. Innsats for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i norsk utviklingspolitikk (2020-2024)» ble lansert for et år siden. I tillegg til psykiske lidelser omfatter samlekategorien ikke-smittsomme sykdommer både kreft, hjerte-karsykdommer, diabetes og kroniske luftveissykdommer. De står samlet for over 70 prosent av den totale helsebyrden i verden, men har kun fått en veldig liten del av verdens helsebistand.

Psykisk helse er et nytt innsatsfelt for regjeringen som en del av satsingen på disse ikke-smittsomme sykdommene. Dette er ikke en helt ny tematikk for oss. Deler av støtten til frivillige organisasjoner som Digni, Atlas-alliansen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Forut, Redd Barna og Plan Norge har gått til viktig arbeid innen psykisk helse. Også deler av støtten til utdanning har gått til psykisk helse, først og fremst gjennom fondet Education Cannot Wait (ECW) som sikrer tilgang til skole for barn på flukt, og i land rammet av krise og konflikt. Over 100.000 barn mottok psykososial støtte og opplæring gjennom ECW i 2019.

Norge går foran

Videre støtter vi humanitært arbeid med milliardbeløp årlig, og i det inngår også psykisk helseinnsats. Norad starter også opp bistandsprogrammet for ikke-smittsomme sykdommer i disse dager. Vi har satt av 1,2 milliarder kroner til bistandsprogrammet for perioden 2020-2024. Psykisk helse er et av områdene som prioriteres.

Norge er det eneste giverlandet med en strategi med tiltak for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer

—  Dag-Inge Ulstein

Innsatsen innen psykisk helse vil fordeles gjennom to hovedkanaler: Multilateralt gjennom Verdens helseorganisasjon (WHO) og bilateralt gjennom frivillige organisasjoner som lenge har vært våre fremste støttespillere i utviklingspolitikken. I tillegg vil det fortsatt bevilges betydelige midler til psykisk helse gjennom Norges humanitære støtte.

Norge er det eneste giverlandet med en strategi med tiltak for forebygging og kontroll av ikke-smittsomme sykdommer, og en avsatt bevilgning til arbeidet. Vi har fått stor internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse for at vi går foran på dette feltet, og vi håper og tror flere land vil ta etter oss på dette området og bidra mer sammen med oss.

Vi mottok en FN-pris for strategien tidligere i høst. Vi er også det eneste giverlandet som eksplisitt satser på psykisk helse i utviklingssamarbeidet ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Ja, vi øker innsatsen på psykisk helse

Tidligere i desember inngikk vi en avtale med WHO om et «Flagship Initiative» for ikke-smittsomme sykdommer der innsats innen psykisk helse er en sentral del. I flere av de fattigste landene eksisterer det ikke noe tilbud til mennesker med psykiske lidelser. Vi skal støtte styrking av helsetilbudet for psykisk syke i flere land. WHO samarbeider med frivillige organisasjoner i gjennomføring av programmet I de fleste landene.

Så, Sissel Aarak, jeg håper budskapet er klart og tydelig: Vi øker innsatsen på psykisk helse. Jeg forstår at det er behov for å vise hva pengene går til, og hva som oppnås. Derfor er Norad allerede i gang med å finne ut hvordan man kan få best mulig oversikt over innsats på feltet. Jeg forstår at dere er utålmodige, og det er jeg bare glad for! Det er vi også, for behovene der ute er så enorme.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt