Verdidebatt

Natur, miljø og klima overkjøres - hva mener Hareide?

Miljø: Ny Nasjonal Transportplan skal vedtas i Stortinget neste år. Kommer samferdselsministeren til å holde løftene han ga oss klimaengasjerte besteforeldre?

Som representant for Besteforeldrenes klimaaksjon hadde jeg i mai i år gleden av et møte med samferdselsminister, Knut Arild Hareide, på hans kontor i Samferdselsdepartementet. Det var ekstra hyggelig nettopp fordi Hareide som nyutnevnt samferdselsminister, flagget miljø og klima som et svært viktig grunnlag i samferdselspolitikken. Dette heier vi på, for vi vet at samferdselen står for 30 prosent av klimagassutslippene i Norge og at vegtrafikken utgjør brorparten av dette. Paris-avtalen og FNs bærekraftmål må være styrende for samferdselsutviklingen. Vårt budskap til Hareide i dette møtet var: mindre fly, mindre bil, mer tog.

Overdreven vegbygging

Nye Veier AS bidrar i dag til en overdreven bygging av firefelts motorveger, enten det er behov for dem eller ikke. Byer og landsdeler skal bindes sammen av firefelts motorveger. Dette synes vi lite om. Fergefri E39, Hordfast, Rogfast – allerede bygd med toplanskryss 200 meter under Boknafjorden, ny firefelts E18 Bamble - Tvedestrand, ny firefelts E6 over fredede våtmarksarealer ved Lillehammer er alle eksempler på overdimensjonerte og miljøskadelige motorvegprosjekter.

Det er ikke slik at ny el-teknologi og batteridrift i vegsektoren vil løse våre miljø- og klimautfordringer. El-bilene trenger ikke spesielle subsidier. Det er først når energibruken reduseres at målene om miljø og klima kan oppnås.

Sats på dobbeltsporede jernbaner

Hvis klima og miljø skal prioriteres, hvis det skal spares energi, arealer og andre ressurser, da er det ikke motorveier, men moderne dobbeltsporede jernbaner som bør binde sammen byer og landsdeler, der motorveger tilpasses et overordnet jernbanenett etter behov. Når de store motorvegprosjektene er bygget, har det liten hensikt å bygge kostbare jernbaneanlegg med utslipp av CO2 i anleggsfasen, samtidig som trafikken og inntjening med banen blir mindre som følge av parallelle motorveger.

Hva vil Knut Arild Hareide gjøre?

Stortinget skal medio 2021 vedta en ny Nasjonal Transportplan (NTP) som trekker opp samferdselsutviklingen de neste 12 årene. Vi ønsker en NTP som tar konsekvensen av de store miljø- og klimautfordringene vi i dag står overfor, slik Hareide også ga uttrykk for i mai-møtet. Derfor ønsker vi nå å utfordre vår samferdselsminister på dette.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å dempe den overdrevne motorvegbyggingen og få mer fart på jernbanen?

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt