Verdidebatt

Hvor er nestekjærligheten, KrFU?

Å hindre at en minoritetsgruppe får tilgang til det som for mange er livreddende behandling, er ikke noe annet enn diskriminerende og fordomsfullt.

Odd Thomassen, 

Leder i Skeiv Ungdom

For et par uker siden vedtok landsmøtet til KrFU det som virker som en tilfeldig og urimelig høy aldersgrense for kjønnsbekreftende behandling for transpersoner. Skeiv Ungdom stiller spørsmål ved hvorfor landsmøtet velger en aldersgrense som er ni år høyere enn medisinsk myndighetsalder og sju år høyere enn alminnelig myndighetsalder.

Skammelig umyndiggjørende retorikk

KrFU sitt hovedprogram slår fast at deres menneskesyn innebærer «(...) at et mangfold av mennesker er en berikelse, og ikke skal anses som en byrde for samfunnet.» Dette står i skarp kontrast til landsmøtevedtaket til KrFU, som skildrer transpersoner som stakkarslige og uinformerte, ute av stand til å ta egne informerte valg over sine egne liv og sine egne kropper. Dette er en skammelig umyndiggjørende retorikk, som bidrar til å bygge opp under stigmaet de av oss som er transpersoner opplever på daglig basis.

Om landsmøtet til KrFU er bekymret for at personer under 25 ikke er i stand til å ta informerte medisinske valg, så burde de ha vedtatt en høyere medisinsk myndighetsalder. Å skille ut medisinsk behandling for en minoritetsgruppe fra ordinært lovverk, med hensikt i å hindre at denne gruppen får tilgang til det som for mange er livreddende behandling, er ikke noe annet enn diskriminerende og fordomsfullt.

LES OGSÅ: KrFU stemte nei til liberaliseringsforslag

Bryter med KrFUs nestekjærlighet

Vi stiller også spørsmål ved om landsmøtet til KrFU i utformingen av denne politikken har snakket med de av oss som blir påvirket av dette angrepet på retten til offentlig helsehjelp for alle som har behov for det. Så vidt det er Skeiv Ungdom kjent, så uttalte ingen transpersoner seg i denne debatten i løpet av KrFU sitt landsmøte.

I hovedprogrammet til KrFU under punktet om ideologi påpekes det at «nestekjærligheten må få konsekvenser for politikken, og at politikk som bygger på denne grunnverdien søker å finne løsninger på enkeltmenneskets behov.» At landsmøtet til KrFU baserer politikken sin på ren spekulasjon og skremsel, i stedet for å åpne dialog med pasientorganisasjoner eller interesseorganisasjoner, bryter direkte med deres fokus på nestekjærlighet.

Videre skriver representanter for KrFU i Norge i dag at «(...) selvmordsfaren og de psykiske problemene ikke minker etter behandlingen.» Dette er regelrett feil og det er trolig derfor det ikke vises til kilder i KrFU sin artikkel. Forskning viser at sammenliknet med jevnaldrende som ikke kunne bruke sine foretrukne navn i noen kontekst, opplevde unge transpersoner som kunne bruke sitt foretrukne navn i alle kontekster 71 prosent færre symptom på alvorlig depresjon, 34 prosent reduksjon i rapporterte selvmordstanker og 65 prosent reduksjon i selvmordsforsøk.

LES OGSÅ: Vårt Land mener: «Kanskje kunne sårbare unge mennesker slippe drastiske og irreversible tiltak»

Lytt til oss

Skeiv Ungdom setter pris på at ledelsen i KrFU innrømmer at dette er en vanskelig debatt å ta internt i ungdomspartiet og vi stiller mer enn gjerne til disposisjon hvis temaet dukker opp i fremtiden. Vi vet vi kan besvare de mange spørsmålene som er der ute om kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsbekreftende behandling, hvis vi får muligheten til det. For oss er det viktigste at ungdomspartiet fører en politikk som lytter til de menneskene det faktisk gjelder, og at politikk ikke blir vedtatt på bakgrunn av gode intensjoner og synsing.

LES MER:

Lene Westgaard-Halle: – Konservative verdier er hjertevarme

KrFs familieminister med Pride-hilsen: Alle mennesker skal få lov til å elske akkurat hvem de vil

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt