Verdidebatt

Uklokt å kutte i bistanden nå

Vi håper å se et statsbudsjett som viser at Norge ikke har senket ambisjonene i kampen mot fattigdom og nød. Fordi vi kan.

Dagfinn Høybråten, 
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Henriette Westhrin, 
generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Birgitte Lange, 
generalsekretær i Redd Barna

Jan Egeland, 
generalserkretær i Flyktninghjelpen

Bernt G. Apeland, 
generalsekretær i Røde kors

Martha Rubiano Skretteberg, 
generalsekretær i Caritas

2020 har brakt med seg en pandemi med ekstreme konsekvenser for verdens mest sårbare og fattige. Mange har mistet levebrød og inntekt. 100 millioner mennesker risikerer nå å bli tvunget ut i ekstrem fattigdom. 270 millioner mennesker risikerer å ikke ha nok mat i det neste året. Dette er en dramatisk økning i fattigdom og sult fra 2019. Ulikhetene øker.

LES OGSÅ: Regjeringen foreslår 3000 kvoteflyktninger i budsjettet

Uklok tid å kutte i bistanden

Mens vi venter på regjeringens fremleggelse av statsbudsjett for 2021, ønsker vi å oppfordre alle til å løfte blikket: Vi må søke kollektive løsninger på felles trusler. Det er ikke et alternativ å bli seg selv nok og å senke ambisjonene i kampen for å bekjempe fattigdom og nød. Utviklingen mot å nå FNs bærekraftsmål går feil vei, og det synes både i statistikk og i folks liv. Vi ber norske politikere om å:

1. Anerkjenne de økte behovene i kjølvannet av pandemien. Dette er en uklok tid å kutte i bistanden.

2. Sikre bedre integrering av den langsiktige bistanden og nødhjelpen, med mål om å forebygge kriser og nød.

3. Ha fokus på de mest sårbare menneskene, de aller fattigste, de som mangler sikkerhetsnett når krisen rammer.

Vårt svar må være å ta ansvar

Norge har interesse av en verden med mindre fattigdom, mindre ulikhet, og mindre konflikt. Statsminister Erna Solberg sier selv at hun er bekymret til Bistandsaktuelt. Vi håper å se et statsbudsjett 7. oktober som viser at Norge ikke har senket ambisjonene i kampen mot fattigdom og nød. De globale utfordringene henger sammen og pandemien har vist oss alvoret i dette faktum med ny intensitet.

Vi ser andre land - også ressursrike land - som rammes hardere enn oss selv, både av pandemien og de økonomiske følgene av den. Vi vil se at andre som er vanskeligere stilt vil redusere sine bistandsbudsjetter. Da må vårt svar være å ta ansvar. 
Fordi vi kan.

LES MER:

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt