Verdidebatt

Nå haster det med å redde kulturminnene

Det står dårlig til med middelalderkirkene. Det trengs et skikkelig løft fram mot 2030.

Randi Moskvil Letmolie

Direktør, kirkebygg KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Partienes representanter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget diskuterte kirkevedlikehold i avisspaltene på forsommeren. Stridens kjerne var om det er lurt å sette en dato for når steinkirkene fra middelalderen skal ha forsvarlig vedlikeholdsnivå eller om slike formuleringer hindrer en hensiktsmessig fremdrift.

Flertallet, bestående av Sp, Ap, Frp og SV, gikk inn for at «alle steinkirker fra middelalderen skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2030».

Stort vedlikeholdsbehov

Vår oppgave som fagmiljø og interesseorganisasjon for kirkeeiere er ikke primært å mene noe om hvordan politiske partier formulerer sine mål, men å levere kunnskap og kompetanse som grunnlag for prioriteringer og politikkutvikling. Uansett er vi svært glade for at ivaretakelse av middelalderkirker engasjerer så bredt.

Politikerne lurer selvsagt på hva det koster å sette i stand middelalderkirkene i stein. Derfor ba KA nylig Multiconsult om å kartlegge og estimere vedlikeholdsbehovet for disse kirkene, med utgangspunkt i kirkeeiernes egenrapportering fra 2017 (KAs kirkekontroll). Konklusjonen er at mer enn halvparten av de 158 middelalderkirkene (83) har behov for vedlikehold utover det normale (bør løses innen fem til ti år), mens 18 kirker har minst ett behov i kategorien «akutt».

Etterslep på mellom 1,4 og 1,6 milliarder

Multiconsult anslår foreløpig vedlikeholdsetterslepet på de totalt 158 middelalderkirkene i stein til mellom 1,4 og 1,6 milliarder. I tillegg kommer 500 millioner som vil være nødvendig til sikring mot brann. Det er verdt å merke seg at tallene her baserer seg på resultatene av kirkekontrollen 2017.

I sommer gjorde firmaet HR-Prosjekt en grundigere tilstandsvurdering av 44 utvalgte kirker, hvorav 19 middelalderkirker. Dette ble gjort på oppdrag fra KA i samarbeid med Riksantikvaren for midler som er stilt til disposisjon fra Barne- og familiedepartementet.

Rapportene fra denne runden gir et grundigere, men dessverre også mer bekymringsfullt bilde enn det 2017-resultatene og den ferske analysen av disse skulle tilsi. Med all sannsynlighet vil de reelle kostnadene bli kunne bli vesentlig høyere enn Multiconsults anslag.

LES OGSÅ: Våre skrøpelige steinkirker

Ingen middelalderkirker å miste

I Norge er kirkene blant våre viktigste kulturminner, og middelalderkirkene er de eldste vi har. 18 av disse har faktisk original takstol. Dette må vi ta vare på, og det er bred politisk enighet om at disse kirkene må sikres til glede for oss og kommende generasjoner.

Uavhengig av hvordan man stiller seg til Stiklestad-jubileet i 2030 som målstrek for dette istandsettingsarbeidet, er det viktig å sette middelalderkirkene i stein i stand i løpet av det kommende tiåret. Det betyr at tiden er knapp. Vi har ingen middelalderkirker å miste.

LES MER:

H, KrF og V: «Regjeringen ivaretar steinkirkene»

Senterpartiet har sikra flertall på Stortinger for å redde steinkirkene fra mellomalderen

Vårt Land: De aller fleste av steinkirkene er bevaringsverdige. Likevel forvitrer de

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt