Verdidebatt

Resirkulering monner ikke

Norske forbrukere overbevises om å skjerpe innsatsen på et av de minst effektive miljøtiltakene vi har - resirkulering. Det som hjelper er å kutte forbruket.

Hans Martin Enger

Miljøpartiet De Grønne Nordre Follo og varaordfører i Nordre Follo kommune

22. august passerte vi jordas overforbruksdag for 2020. Da hadde menneskehetens årlige etterspørsel etter varer og tjenester - som frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk eller bomull for klær - samt planetens evne til å absorbere karbondioksid, oversteget det jordas økosystemer klarer å fornye i løpet av ett år.

Hvert år karrer vi nemlig til oss mer enn det kloden tåler. Forutsetningene blir dermed dårligere og dårligere for det neste året, det neste tiåret og det neste hundreåret. Det er dårlig gjort mot dem som kommer etter oss.

Resirkulering monner ikke

24. og 25. august har NRK sett nærmere på resirkulering i Folkeopplysningen og Debatten. Igjen kommer det fram: Resirkulering monner ikke. Forenklet sagt har resirkulering framfor energigjenvinning i beste fall marginal positiv effekt.

Likevel er kildesortering det flest nordmenn trekker fram når de svarer på spørsmål om hva de gjør for klima og miljø. Det er feil ende å starte i, vi må starte i den andre: Vi må kutte forbruket av ting og energi, og sørge for at det bare er det nødvendige som i det hele tatt blir produsert eller forbrent.

LES OGSÅ: Regjeringen lovet å satse på bistand til fornybar energi, og innfridde. Med KrF i regjering kom kutt etter kutt

Oljen må bli liggende

Det forbruket det haster aller mest å kutte, er forbruket av fossile brensler. Men hvordan ligger vi an? NHOs bransjeorganisasjon Norsk olje og gass blir avkledd i Dagens Næringsliv 25. august. For å holde liv i en næring som må fases ut raskest mulig om vi skal nå klimamålene, har Norsk olje og gass utviklet en kommunikasjonsstrategi som skal få klimaengasjert ungdom til å tenke jo, men norsk olje og gass i hundre år til er en del av klimaløsningen.

Jeg føler meg for så vidt trygg på at det ikke fungerer så veldig bra på ungdom, som mer enn noen gang er opptatt av hvilke kilder forskjellig informasjon kommer fra. Derimot treffer strategien sørgelig nok blink hos store deler av det politiske Norge. Kan NHO, som ellers ofte er ganske miljøvennlige i sine standpunkt, virkelig stå inne for det som underorganisasjonen deres driver med?

Moralisme eller politikk?

Som om ikke disse nyhetene er nok til å miste motet, bekreftet mandag 24. august de grå partiene sin fortsatte kjærlighet til alt som hører fortiden til, og fører oss slik enda lenger feil vei. Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Viken ofrer klimamål, egne løfter og flertallssamarbeid for å bruke 17 milliarder kroner på å bygge motorvei, til og fra en by som ikke har plass til flere biler.

Mens de stadige feilstegene tar oss lenger og lenger unna målet, roper Atle Antonsen «Ta deg sammen» i en rekke reklamer for resirkulering. Med moralisme skal norske forbrukere overbevises om å skjerpe innsatsen på et av de minst effektive klima- og miljøtiltakene vi har. Det er skivebom på to måter. For det første er resirkulering feil tiltak, for det andre spiller Grønt Punkt på samvittigheten. For det som monner er å kutte forbruket. Og det må gjøres gjennom politisk handling, ikke moralisme.

LES OGSÅ: Legger du krans på graven i jula, bidrar du til et nasjonalt miljøproblem

Politikk for økosystemene

Den radikale forbruksreduksjonen må gjøres gjennom en politikk hvor det bærekraftige forbruket gjøres attraktivt, tilgjengelig og økonomisk lønnsomt. Resten må vi fase ut eller gjøre dyrere. Slik kan vi legge til rette for gode, trygge og meningsfulle liv kan innenfor bærekraftige rammer, og dermed gi framtidens generasjoner muligheten til det samme.

Tiden er overmoden for å legge feilstegene bak oss og ta de nye skrittene i riktig retning. Her er fem skritt som er helt nødvendige for å holde oss innenfor planetens tålegrenser:

• 1. Gjøre miljøvennlig alternativer billigere og enklere tilgjengelig. Gi større fordeler til kollektivtrafikk, gange- og sykkel, lavt energiforbruk, kortreiste hjemmeferier, deling, utlån og utleie av forbruksprodukter, og kvalitetsvarer med lang holdbarhet og gode garantier.

• 2. Gjennom lovregulering og avgifter, start utfasingen av produkter, tjenester og reiser som gjør mer skade enn gagn gjennom lovregulering eller avgifter.

• 3. Sett en sluttdato for olje- og gassproduksjon og start utfasingen.

• 4. Stopp nedbyggingen av norsk natur og begynn restaureringen av den. Vi har forbrukt nok arealer, nå må vi klare oss med det vi allerede har underlagt oss.

• 5. Legg til rette for og invester i fornybar og bærekraftig energi (men unngå vindkraft i urørt natur).

LES MER:

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt