Verdidebatt

Høyere lønn til bakkemannskapet!

Årets lønnsoppgjør er en betimelig anledning til å kreve at alle som jobber innenfor helsesektoren og i offentlig sektor for øvrig, får lønn som fortjent. Selv om det utfordrer frontfagmodellen.

– Hele LO må kjenne sin besøkelsestid. Yngve Hågensen kalte det kollektiv fornuft, skriver de tidligere forbundslederne, skriver Oddrun Remvik (t.v) og Turid Lilleheie.

Turid Lilleheie

Oddrun Remvik

Tidligere forbundsledere i LO

I Aftenposten 2. august skriver professor Kalle Moene: «Koronakrisen har til fulle vist at de som utfører de aller viktigste jobbene under krisen – i helsesektoren, transport, renhold og matvarehandel – ligger i bunnen av inntektsfordelingen og at de lenge er blitt hengende etter i inntektsutviklingen.»

Videre skriver han at «vi ikke får en god gjenreisning dersom den viktigste innsatsen får dårligst betalt.»

Frontfagmodellen utfordres

Den delen av privat sektor som representerer frontfagmodellen, og som skal danne grunnlaget for årets lønnsoppgjør, sliter. Fellesforbundet og Industri Energi må høyst sannsynlig vise moderasjon ved årets lønnsoppgjør. Lønnsforhandlingene i denne sektoren startet og ble brutt 3. august.

Handelsnæringen, spesielt matvarehandelen, har imidlertid hatt økt omsetning og dermed økt inntjening. Det er fagbevegelsen sitt ansvar å sørge for at ansatte får ta del i velstandsutviklingen innenfor denne næringen. Det betyr et godt lønnsløft for disse gruppene ved årets oppgjør.

Det utfordrer frontfagmodellen.

• LES OGSÅ: Sylvi Listhaug: «Rødt bruker enhver anledning til å fremstille private bedrifter som kjeltringer»

Offentlig sektor fortjener mer

Koronasituasjonen har vist oss at i krisetider er en velfungerende og sterk offentlig sektor uvurderlig. Det er de som jobber i offentlig sektor, ofte med lang utdanning og lav lønn, som skal og må ta ansvar. Ofte med fare for egen helse. Samfunnet er helt avhengig av offentlig sektor og av et offentlig helsevesen som fungerer optimalt.

Årets lønnsoppgjør er en betimelig anledning til å kreve at alle som jobber innenfor helsesektoren og i offentlig sektor for øvrig, får lønn som fortjent. Privat sektor bør ha respekt for den nødvendige innsatsen de ansatte i offentlig sektor gjør for fellesskapet, innsats som kommer tydeligst fram i krisetider. Det gjelder spesielt innenfor helsesektoren, fra leger og sykepleiere til de som har ansvar for rengjøring og klesvask, for å hindre smittespredning.

Det gjelder også ansatte i NAV. Deres hverdag er preget av et dårlig, firkantet og lite fleksibelt datasystem. De står på, dag og natt, for å få ut stønad til de som ikke lenger har en jobb å gå til. Vi må selvsagt ikke glemme Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, de har reddet oss. Folket har til og med fått nye TV-helter. Bak disse heltene står bakkemannskapet, de fortjener en ekstra skjerv ved årets lønnsoppgjør.

Også dette utfordrer frontfagmodellen.

Gode kort på hånden

Tillitsvalgte som har Stat, KS, Spekter og Virke som forhandlingspart, har gode forhandlingskort på hånden, og det er stor støtte blant folk for å heve lønna til de som i krisetider må gjøre en ekstra innsats. Arbeidsgiversiden står sjelden på barrikadene for å heve lønna til den gemene hop.

Årets lønnsoppgjør kan dreie seg om frontfagets troverdighet og framtidige rolle. Frontfagmodellen har sin berettigelse bare når den er retningsgivende og ingen tvangstrøye.

Hele LO må kjenne sin besøkelsestid. Yngve Hågensen kalte det kollektiv fornuft. La oss benytte anledningen til å heve lønna til de som har stått på og gi de inspirasjon til videre innsats.

LES MER:

• Ideelle aktører får fremdeles ikke koronastøtte - helsesenter frykter å gå konkurs

• Enighet på Stortinget om krisepakke på 50 milliarder uten utbytteforbud

• «Da krisen traff oss, kastet frivilligheten, kirken og andre seg rundt»

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt