Verdidebatt

25 millioner barn rammes av korrupsjon i afrikanske land. Norge kan bidra til å forhindre det

Lærere tar ekstra betalt for undervisning og leger for helsehjelp. Korrupsjon bidrar til at fattigdom og sosial ulikhet opprettholdes og forsterkes, viser ny rapport.

Kari Helene Partapuoli

Generalsekretær i Plan International Norge

Kostnadene ved korrupsjon og ulovlig kapitalflyt er enorme, undergraver utvikling og ødelegger tilliten i samfunnet. Penger som stjeles fra fellesskapet, enten i form av bestikkelser for gratis tjenester, skatteunndragelse, eller at kapital ulovlig tas ut av land og investeres i skatteparadiser, har store negative konsekvenser for barns liv og helse.

Det skjer både direkte når familier må betale for skole og helsetjenester som skal være gratis, og indirekte når tjenester ikke er tilgengelige eller dårlige fordi ressursene som skulle gått til å finansiere tjenester til barna er stjålet fra fellesskapet.

• LES OGSÅ: Ole Jakob Løland: «Skatteparadis benyttes av både børs og katedral. Som pinsekirkene i Brasil»

25 millioner

Hele 25 millioner barneskolebarn er påvirket av korrupsjon i afrikanske land, ifølge rapporten Stolen Futures fra Den afrikanske union og flere internasjonale barnerettighetsorganisasjoner. Studien peker på en tydelig korrelasjon mellom høy korrupsjon og dårlige skole- og helsetilbud for barn. Dette bidrar til at fattigdom og sosial ulikhet opprettholdes og forsterkes, sier studien.

Koronakrisen legger et ytterligere økonomisk press på familier. Samtidig øker krisen sannsynligheten for og hyppigheten av korrupsjon, fordi allerede svake helsesystemer blir overveldet av pasienter, priser på smittevernsutsyr og andre nødvendigheter har skutt i været, informasjonsflyten skurrer, og tilliten til myndighetene blir raskt svekket.

Prisen er skyhøy

I mange afrikanske land utgjør uformelle betalinger, som gaver eller «penger under bordet», en stor del av korrupsjonen. Lave lønninger, for få helsearbeidere og lærere og for lite tilbud i forhold til etterspørselen er grunner til at tjenestetilbydere ofte ser seg nødt til å ta ekstra betalt for å få ting til å gå rundt. Men det kan være livsfarlig for barna. Det er estimert at 140.000 barn dør hvert år som følge av korrupsjon i helsesystemet.

I Malawi svarte syv av ti barn at foreldrene måtte betale bestikkelser for at de kan gå på skolen, skriver kronikkforfatteren. Bilde: En elev ved en skole i Malawi leser høyt under et besøk av USAs førstedame, Melania Trump.

Det afrikanske kontinentet trenger 5,6 millioner helsearbeidere og 5,8 millioner flere lærere for å kunne nå FNs bærekraftsmål, ifølge UNICEF. Prislappen for dette er beregnet til nesten 90 milliarder amerikanske dollar. Det er 60 prosent av hva som årlig forsvinner i korrupsjon, skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt. Nå er det barna og deres familier som må betale prisen.

Barnas stemme

Over 30.000 barn ble spurt om å dele sine tanker rundt korrupsjon, som en del av rapporten. Hele 63 prosent av de spurte svarte at korrupsjon rammer dem selv og deres familier. Halvparten av jentene og guttene sa at korrupsjon i skolen er en av de største utfordringene. Ofte i form av pengebestikkelser for å få tilgang til undervisningen.

I Malawi svarte syv av ti barn at foreldrene måtte betale bestikkelser for at de kan gå på skolen. Noen av jentene svarte også at de har blitt spurt om sex i bytte mot gode karakterer på skolen. Barna er også bekymret for at korrupsjon i rettssystemet ikke beskytter dem ved vold og overgrepssaker. Tilliten er svekket.

• LES OGSÅ: Generalsekretær i Plan International Norge: «Vi må følge opp Hillary Clintons ord i Beijing 1995»

Viktig i utviklingspolitikken

Barn og unge er selv verdifulle pådrivere i kampen mot korrupsjon. Derfor er det viktig at barna kjenner til rettighetene sine, hva myndighetene skal levere av tjenester, og at lokale og nasjonale ledere overholder regler som forbyr korrupsjon. Informasjon, åpenhet og kommunikasjon er nøkkelord.

Norge kan bidra inn i dette arbeidet. Det jobbes nå med en ny, norsk menneskerettighetslov for norsk næringsliv som investerer i andre land. Regjeringen bistår dessuten land i å hente inn skattekroner til fellesskapet. Dette er bra, men vi trenger også å øke støtten til de lokale aktivistene og organisasjoner som holder egne myndigheter ansvarlig og tar kampen på hjemmebane.

Kampen mot korrupsjon er viktig i norsk utviklingspolitikk. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein uttalte nylig i Stortinget at bistand bare er en del av det som må til. Jeg er enig. Norge må fortsette å ta kampen mot korrupsjonen i våre samarbeidsland og støtte utviklingen av gode skattesystemer og åpenhet om hvordan fellesskapets ressurser fordeles. Ingen barn skal miste skolegang og god helse på grunn av korrupsjon.

LES MER:

Profilert kvinnelig kirkeleder voldtatt og drept på Madagaskar

Ny avtale skal få afrikansk handel til å blomstre

Frykter FN kan svekke kvinners rettigheter

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt