Verdidebatt

Misjons-kolonialisme i ny drakt?

Frikirken er involvert i flere land i Midtøsten. Vi ønsker å vise respekt for mange elementer i islamsk og nasjonal kultur.

Torleif Elgvin

Professor emeritus NLA, rådgiver for Frikirkens arbeid i Midtøsten

– Det er teologisk svært omstridt å kalle en Jesustroende muslim. Det handler om åpenbaringsforståelse og religionsteologi, skriver Rolf Kjøde 16. mai, i et innlegg kritisk til elementer av Frikirkens misjonspraksis.

I dag er det titusenvis som kan si: Muslim betyr å være overgitt til Allah. Med Isa (Jesus) som herre og mester er jeg nå mer overgitt til Gud, som en muslimsk disippel av Jesus. Å problematisere deres trosidentitet, er ikke det misjons-kolonialisme i ny drakt?

Neppe fair å bruke en 1995-studie av en fersk C5-bevegelse

Fra 1998 har vi lært av misjonæren John Travis å bruke begrepene C4 og C5 om nye Jesus-fellesskap med muslimsk bakgrunn. C4 kaller seg «followers of Isa», mens C5 kaller seg «muslim followers of Isa». Kjøde viser til en studie av Phil Parshall blant lokale C5-ledere som viste at 45 prosent ikke bekreftet treenigheten, 66 prosent sa at Koranen er større enn GT og NT, og noen kunne fortsatt si trosbekjennelsen med «Muhammed er Allahs profet».

Dette er ikke et feltarbeid Parshall har gjort, men referat fra hans kritiske artikkel i Evangelical Mission Quarterly fra 1998. Kjøde nevner ikke kritikken Parshall samtidig fikk av Dean Gilliland, ansvarlig for denne «Islampur»-studien fra Bangladesh. Det er neppe fair å bruke en 1995-studie av en fersk C5-bevegelse (med en vrien forhistorie) til allmenn kritikk av arbeid med C5-profil.

LES OGSÅ: «Aisha» er døpt, men fortsatt muslim

Muhammed ingen frelser

De siste tjue år har mer enn fire millioner muslimer kommet til tro på Jesus. Dette har vokst frem nedenfra, ut fra lesning av NT og Jesus-avsnitt i Koranen, åpenbaringsdrømmer og helbredelse i Jesu navn. Satelitt-TV og Facebook har også spilt en rolle. De nye Jesus-gruppene velger ulik kontekstuell profil, fra «evangelikal kristen» til C5 – og C5 er ikke en strategi for å nå muslimer, men en ny virkelighet skapt av Den hellige ånd blant mange muslimske folkeslag (J. Massey).

John og Anna Travis forteller: Noen C5-troende gjentar fortsatt islams trosbekjennelse, andre gjør det ikke, og noen reformulerer den slik at Jesu navn æres. Det er C5-troende som regner Muhammed som «profet» i det at han lærte sitt folk om den ene sanne Gud og talte sterkt om Jesus i Koranen, men de legger umiddelbart til at Muhammed hverken er guddommelig eller en frelser.

Må vise respekt for islamsk kultur

Frikirken er involvert i flere land i Midtøsten. Vi ønsker å vise respekt for mange elementer i islamsk og nasjonal kultur. Det er også elementer som må forsakes, og noen må i Jesu navn løses fra magiske og okkulte bindinger. Vi vet at det får tøffe konsekvenser om en ny troende proklamerer seg som ikke-muslim og bryter ut av sitt samfunn. Om han ser seg som «muslimsk Jesus-disippel», har han en helt annen mulighet til å dele sitt vitnesbyrd med familie og slekt.

Vårt kall er å stå sammen med den stridende og lidende kirke i verden – også når messianske jøder og Jesustroende fra islam velger sine egne veier og begrunner det i NT.

LES MER:

Generalsekretæren i Den Norske Israelsmisjon: «En jøde som tror på Jesus er fortsatt en jøde»

Bare et fåtall i frikirkene og Den norske kirke ønsker å fremheve egen religion for å omvende andre, ifølge KIFO-undersøkelse

Laget fellesbønn for kristne og muslimer

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt