Verdidebatt

Lost in translation

Er den nye Danske Bibel 2020 en oversettelse, en tolkning eller en gjenfortelling?

Joav Melchior

Rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund

I oversettelsen av den danske Bibel 2020 har man ønsket å gjøre Bibelen tilgjengelig og relevant for folk flest. Nyoversettelsen har skapt stor debatt, spesielt fordi man har byttet ut navnet «Israel» med «jødene». Debatten har kastet lys over forholdet mellom det bibelske begrepet Israel og staten Israel, og det har oppstått uenigheter rundt erstatningsteologien.

Oversettelsen feiler

Til tross for ordbyttet klarer ikke det danske Bibelselskapet å skape et skille mellom jøder i dag og det bibelske erets Israel (landet Israel), tvert imot.

«Israel» er brukt i mange ulike sammenhenger i Bibelen. Det er navnet til Jakob, det er navnet på hans etterkommere og det blir også brukt for å beskrive Det hellige land. Jøder (jehudim på hebraisk) er et begrep som ble brukt for å beskrive folk som kommer fra landområdet Judea, og ble første gang tatt i bruk for å beskrive jøder i eksil i Babylon. Ordet «jøde» beskriver derfor den direkte forbindelsen mellom det jødiske folket og Det hellige land.

Tekstoversettelse er en vanskelig oppgave. Det er så godt som umulig å bevare den fulle og hele semantikken fra originalspråket. Som regel må man skrive om teksten slik at konteksten blir forståelig på et annet språk. Derfor må vi betrakte enhver oversettelse også som en teksttolkning.

Jødiske lærde har tidligere vært kritiske til å oversette bibeltekstene til andre språk enn hebraisk. For selv om oversettelser gjør tekstene tilgjengelige for mange flere, er de også med på å begrense forståelsen av Skriften.

LES OGSÅ: Ny dansk bibeloversettelse får krass kritikk: Erstatter synd med «lovovertrædelse»

Ligner mer en gjenfortelling

I Det Mosaiske Trossamfund har vi de siste årene jobbet med å oversette alle de jødiske bønnetekstene, som er samlet i den jødiske bønneboken Siddur. Boken inkluderer også bibeltekster. Vi har prøvd så godt vi kan å oversette bibeltekstene uten å la vår egen verdensforståelse stå i veien for semantikken. Konsekvensen av en slik oversettelsesfilosofi er at tekstene ikke alltid blir like enkle å forstå. Jeg forstår derfor hvorfor andre oversettere velger å gi rom for teksttolkning i oversettelsesprosessen.

Men den nye utgaven av den danske bibelen har gått for langt i sitt ønske om å gjøre bibeltekstene relevante for folk flest. Slik jeg ser det, er ikke den nye utgaven lenger en oversettelse eller fortolkning, men en gjenfortelling av bibelen. Forskjellen er at mens teksttolkningen uttrykker hvordan en selv har forstått teksten, så er gjenfortellingen en ny måte å forstå teksten på. Man frigjør teksten fra dennes originale betydning og sammenheng.

Noas skip

I den danske oversettelsen har man for eksempel byttet ut «Noas ark» med «Noas skip». Ja, ordet skip er lettere å forstå enn ark. Men ordbyttet utfordrer også hele vår forståelse av hvordan arken ble bygget og hva den var ment for. Et skip har som formål å transportere noe fra sted til sted på havet. Noas ark var ment for å flyte på vannet. Derfor var arken, i motsetningen til et skip, bred på nedsiden og smalere øverst. Det er feil å tegne arken som et skip. Enda verre er det å endre selve teksten.

Et annet eksempel er påbudet om å ære vår far og mor. Det er oversatt til å respektere vår far og mor. Ingen tolkninger som jeg kjenner til begrenser ordet «ære» til kun å bety «respekt».

Enda et eksempel er at «Israels vokter» har blitt til «den som vokter oss», i (Sal 121,4): «Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter.» Jeg kan forstå at man ønsker å gjøre denne setningen mer relevant for leseren, men dette er ikke lenger en oversettelse. Det er en fri gjenfortelling.

Dypere innsikt

Jeg håper debatten rundt den nye, danske bibeloversettelsen vil gjøre at flere vil prøve å forstå Bibelen i sin egen kontekst. Tekstene der er fortsatt relevante for oss.

Jeg vet debatten har motivert danske jøder til å oversette bibeltekstene med et særskilt jødisk blikk. Det kan både utfordre og berike andre bibeloversettelser. Men det kan også bidra til en oversetterdebatt på tvers av religionene, som forhåpentligvis kan gi oss en riktigere og dypere innsikt i de hellige skriftene.

LES MER:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt