Verdidebatt

Jo, barna er de mest sårbare

Barn i Moria-leiren er ikke bare sårbare fordi de er barn, men de er ekstra sårbare fordi betingelsene i leiren vil påvirke dem for resten av livet.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Katrin Glatz Brubakk

Barnepsykolog og initiativtaker til kampanjen «Evakuer barna fra Moria nå»

Freelance-journalist Anne Håskoll-Haugen går i en kommentar i Vårt Land 27. mars langt i å antyde at kampanjen «Evakuer barna fra Moria nå» bruker kravet om evakuering av barna fra flyktningleiren som kalkulert «markedsføring» og dermed ignorerer de mest sårbare. Mer feil kan hun ikke ta. Kravet er faglig begrunnet.

De mest sårbare

Som barnepsykolog er det naturlig at jeg er opptatt av hvordan barn har det. Det er de jeg møter i mitt arbeid både hjemme og i felt. Det er deres historier jeg kjenner og deres smerte jeg har følt. Men betyr det at jeg synes barn er viktigere enn andre sårbare grupper? Eller at jeg utnytter barn kynisk i en kampanje?

Jeg har jobbet i Moria åtte ganger de siste fem årene, og det er ikke tvil om at det er mange sårbare i leiren. Unge kvinner som er ofre for trafficking og voksne menn som har vært utsatt for tortur. Jeg har jobbet også med dem. Og det er ikke tvil om at de fortjener både vår oppmerksomhet og hjelp. Likevel vil jeg med all min faglige kunnskap og erfaring med hånden på hjertet si at det er barna som gruppe som er de klart mest sårbare som flyktninger og i Moria.

LES OGSÅ: Moria–barna er gutar frå Afghanistan

Traumatiserte barn

Barn er i utvikling på så mange måter, både når det gjelder hjerneutvikling, identitet, roller, læring og relasjoner. Og hvordan de utvikler seg er i stor grad påvirket av det miljøet de lever i. Det i seg selv – å være ung og skulle utvikle seg – gjør dem mer sårbare enn voksne hvor mye av dette har falt på plass. Barna i Moria - både de som kommer med familien og de som er kommet alene – har alle flyktet fra krig eller krigslignende tilstander i sine respektive land. De har opplevd eller vært vitne til ett, eller som oftest flere, traume(r) og nesten 80 prosent av dem har mistet noen i familien enten i krig eller på flukt.

Det et barn trenger etter å ha opplevd traumer og flukt, er stabilitet, forutsigbarhet og opplevelsen av å være trygg. Alt dette er totalt fraværende i Moria. Barna jeg møter der forteller om kronisk angst og bekymring. Dagene er uten innhold og preget av uforutsigbarhet. Slåsskamper, branner og uro gjør at de ikke føler seg trygge. For barn i utvikling, betyr det at den delen av hjernen som egentlig bare er ment for krisesituasjoner er kronisk slått på. Barna blir skvetne, strever med å slappe av og er i kronisk beredskap. Det betyr igjen at den delen av hjernen som skal styre følelsene våre, hjelpe oss med planlegging og å ta valg og som brukes i læring blir underutviklet. Og jo lengre de er i leiren, jo mer preget vil de bli. Så barna er ikke bare sårbare fordi de er barn, men de er ekstra sårbare fordi betingelsene i Moria vil påvirke dem for resten av livet.

Faglig fundert kampanje

Når man da legger til at barna ikke får noe form for skolegang eller opplæring, mister de også viktig kunnskap som de skulle brukt til å forstå verden, lære ferdigheter og bygge kompetanse de trenger for å skape seg gode liv.

Det jeg dessverre har sett altfor mye av i leiren, er at barn som var velfungerende da de kom til Moria, i løpet av kort tid – ofte bare få uker – blir enten utagerende eller helt stumme og tilbaketrukket. Svært, svært mange av dem har symptomer som kvalifiserer for psykisk lidelse som angst, depresjoner og PTSD. Det forskning viser, er at tidlig debut av psykisk lidelse øker sjansen for at dette kommer tilbake også senere i livet.

Og alt det som er beskrevet over, er ekstra forsterket for de enslige mindreårige. Fordi de ikke har noen som kan forklare dem hva som skjer og verden da er enda mer utrygg og uforutsigbar. Fordi de ikke har noen til å hjelpe dem til å roe seg ned når de blir redde og følelsene løper løpsk. Fordi de ikke har noen som trøster dem når de savner og trenger omsorg.

Så ja, det er mange som fortjener vår hjelp, og som Håskoll-Haugen skriver burde vi sluppet å sette grupper opp mot hverandre. Men så er det da heller ikke det denne kampanjen gjør. Kravet om at det er barna som må evakueres først er tungt faglig fundert. Forsking og erfaring viser entydig at som gruppe er det barna som er de aller, aller mest sårbare i disse betingelsene. Og de uten foreldre er opplagt aller verst stilt av dem alle. Derfor må barna i Moria evakueres NÅ!

LES MER:

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt