Verdidebatt

Mimir Kristjánsson: Stay trygda!

Sprekker ballongen nå? Rødts Kristjánsson presenterer veier ut av krisen? Eller veier inn i katastrofen?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I Klassekampen mandag 6. april skriver Mimir Kristjánsson om fire veier ut av krisen for venstresiden.

To av løsningene går ut på at staten skal kjøpe seg betydelig opp i næringslivet. Den tredje løsningen er å gjøre det lettere å gå på NAV.

Vi hører ekkoet av Trygdekontoret: Stay trygda!

Den fjerde løsningen er rentetak for forbrukslån. Verden er i gjeldskrise, men den er ikke like åpenbar som den medisinske, og den begynte lenge før koronakrisen. En vei ut av en viruskrise er tydeligvis å gjøre gjeldskrisen verre – ved å øke incentivene for å skaffe seg og ha gjeld.

Det er mulig at vi kan ha samfunn der all vesentlig produksjon i regi av det offentlige – med kun mindre ting i privat eie. Men andre forsøk på dette burde gi antydning om hvor godt det vil gå.

Kristjánsson har tydeligvis stor tillit til at disse veiene ut av krisen skal gå bra, for det gikk jo så bra på 1930-tallet (og utover) for Arbeiderpartiet, som innledet en norsk gullalder. Mangt kan sies om det.

Den amerikanske økonomen Robert P. Murphy har pekt på at de harde 1930-årene ble harde nettopp på grunn av feil type tiltak. Ifølge ham tok den store depresjonen slutt først ved nedskalering av staten fra krigsøkonomi da freden kom. En annen amerikansk økonom, James Grant, har skrevet en hel bok, The Forgotten Depression: 1921: The Crash That Cured Itself, om hvordan en økonomisk krise i 1920-21 ikke ble en stor depresjon fordi staten ikke gikk i veien.

Men kanskje viktigst av alt er at på begynnelsen av 1930-tallet var det en liten stat som utgangspunkt. Det har vi ikke nå. Å bruke 1930-tallets utgangspunkt som parallell til dagens situasjon er kanskje en morsom retorisk øvelse. Men som parallell for å vise at det skal gå bra nå også? Det er omtrent som å bruke en ballong med lite luft i som en parallell til en ballong med mye luft i.

Det gikk jo bra å blåse mye luft i en ballong med lite luft i fra før. Så det går sikkert bra nå også! Eller kanskje den sprekker isteden denne gangen?

J.K. Baltzersen er forfatter, samfunnsdebattant og redaktør av antologien/debattboken Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt