Verdidebatt

Intelligent design har intet grunnlag i virkelighetens verden

At ID-bevegelsen vil inn i skolen og misjonere overfor ungdom, men ikke har forskningsresultat å legge fram overfor de naturvitenskapelige forskningsmiljøene, taler sitt tydelige språk.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Erik Tunstad

Forfatter og biolog

Tilhengere av Intelligent Design sier at ID ikke er troen på at verden er skapt av Gud, men vitenskapen om at verden er skapt av en Designer. Hvem denne «designeren» er, hvor vedkommende kommer fra, hva vedkommende driver med til daglig og så videre, vil de ikke si noe om. De nøyer seg med å fortelle at designeren finnes – så får den enkelte tenke sitt.

Allerede i 2000 spurte jeg et av ID-bevegelsens faglige fyrtårn, biokjemikeren Michael Behe om dette. Jeg måtte gjenta spørsmålet et par ganger før jeg fikk en klar formulering: «Joda, Designeren kan være Gud, men dette vet vi ingenting om. Han kan like gjerne være en alien eller naboen din.»

LES OGSÅ: Norsk milliardær blar opp 15 millioner for at unge skal droppe Darwin

Kreasjonistenes lureri

Vitenskap er først og fremst en metode vi har, for å hindre oss selv i å lure oss selv; ikke en metode vi bruker for å lure andre. For å få til dette, har vitenskapen utstyrt seg med en lang serie forordninger, blant annet idealet med å kunne skifte mening dersom bevisene tilsier det.

Videre har vi fagfellevurdering av vitenskapelige arbeid, åpen diskusjon, ærlighet og så videre. Kreasjonistenes ID forsøker å etterlikne vitenskapen. De har opprettet vitenskapelig utseende tidsskrifter, der de publiserer og fagfellevurderer hverandre i et vitenskapelig lydende språk. De innfører begreper som «ikke-reduserbar kompleksitet» og «kompleks spesifisert informasjon» - ord og utrykk du sjelden finner andre steder i vitenskapens verden. Strider et fenomen eller en observasjon mot de kriteriene de har bygget inn i disse begrepene, kan det avvises, av for andre ofte uforståelige grunner.

Tankefeil og ukunnskap

Et av IDs paradeeksempler er det Michael Behe som står bak: Flagellen som en «ikke-reduserbar kompleks» struktur. Påstanden, som vi senest ble servert på Dagsnytt 18 sist onsdag, er at bakterienes flagell er så komplisert at det er umulig å tenke seg at den kan ha oppstått på noen annen måte enn ved skapelse.

Nå har det seg imidlertid slik at mange biologer, bortsett fra Behe og hans venner, slett ikke har noe problem med å forklare hvordan flagellen kan ha utviklet seg, uten hjelp av Guds hånd. Så vidt vitenskapen har klart å bringe på det rene, inneholder ikke naturen ett eneste eksempel på «ikke-reduserbar kompleksitet».

Appellerer til ytringsfriheten

Den beste måten å forstå kreasjonismen på, er som identitet. Vi erfarte det på Dagsnytt 18 (23.10), da daglig leder i den nyopprettede stiftelsen BioCosmos, Dag Erlandsen, fikk presentere norske kreasjonisters foreløpig siste forsøk på å markere seg i Norge.

Motstanden i studio var stor. Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, koblet BioCosmos såkalte Intelligente design opp mot det åpenbart enda mer religiøst ladete begrepet Kreasjonisme og sier «dette (ID) er jo ikke vitenskap, det er jo egentlig ganske nært tøv». Til dette svarte Erlandsen: «Dette er etablert vitenskap Hvis det er så enkelt å avvise dette som tøv, så la nå folk avsløre det som tøv, og ikke angrip livssynet til de som sier det, da.» Hvorpå programlederen henvender seg til Arbeiderpartiets mann og spør «Det er vel plass også til kontrære syn også i norsk skole, Solberg?».

LES OGSÅ: BioCosmos-grunnlegger: «Skummelt at man ikke får stille spørsmål til evolusjons-teorien»

Ikke virkelighet

BioCosmos frir til ytringsfrihet og rettferdighet – alle skal få fremme sine syn. Dette er et prinsipp det er vanskelig å være enig i. Vi slipper ikke til Holocaustbenektere i norsk skole, med god grunn. Og på samme vis som med holocaustbenekterne, har det kreasjonistene snakker om, intet grunnlag i virkelighetens verden.

På den annen side, skolen er full av fri fantasi. Religionen er sterkt representert med sine fortellinger og forestillinger som ikke på noe vis er fundamentert i fakta. Hadde «vitenskapen om at verden er skapt av en designer» fremstilt seg selv som en trosretning, kunne de kanskje fått noen minutters hederlig omtale i KRLE-faget.

Det problemet ID-ideens forkjempere har skapt for seg selv, er imidlertid at de insisterer på å ikke være religion. De vil være vitenskap, og derfor ønsker de å få sine forestillinger inn i naturfagpensumet. At så å si alle involverte er uttalt engasjerte, religiøse personer, eller det faktum at deres bøker og tekster er oversatt fra tidligere kjente, åpent religiøse kreasjonistiske tekster, hevder de betyr ingenting.

LES OGSÅ: «Som evolusjonsbiolog frykter jeg ikke kritikken av faget fra gjengen bak intelligent design»

Ungdom er målet

Deres oppgave er bare å spre «alternativ og oppdatert kunnskap om livets utvikling», slik BioCosmos formulerte det i Vårt Land. Lite av det stoffet som så langt er blitt publisert på deres nettside gir assosiasjoner til ordet «oppdatert».

BioCosmos har etter eget utsagn som mål å nå ungdom mellom 15 og 25. De vil oppnå dette blant annet ved å tilby opplysningsmateriale til skolene. Dette er noe alle er frie til å gjøre, og det blir deretter den enkelte skoles valg om de ønsker å benytte seg av tilbudet.

Det er viktig å merke seg at ID-bevegelsen henvender seg til ungdom og ikke til akademia og – ikke minst – det biologiske forskningsmiljøet. Hvis BioCosmos mener det finnes vitenskapelige grunner til å tro at bakteriens flagell er ikke-reduserbart kompleks, og følgelig et bevis for at det må ligge en annen mekanisme enn biologi bak dens eksistens, da ville deres åpenbare førstevalg være å legge frem det de måtte ha av forskningsresultater, og få dem vurdert av sine faglige kolleger. Slik vitenskapen altså har utviklet seg, museskritt for museskritt gjennom hundrevis av år.

Det at de i stedet velger å gå ut i en kampanje overfor skoleungdom, viser hva de egentlig driver med.

Dette innlegget er et utdrag fra en lengre tekst som først ble publisert på Fritanke.no. Du kan lese teksten i sin helhet her: 

SYNS DU DEBATTEN OM INTELLIGENT DESIGN ER SPENNENDE? LES DISSE SAKENE:

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt