Asbjørn Erland Lund

Styremedlem Origo Norge (forløper til BioCosmos)

Biolog Dag Olav Hessen sier i et intervju med Vårt Land den 23. oktober at det er meningsløst og skummelt at noen vil ta opp konkurransen med evolusjonsteorien.

Det er i og for seg positivt at han kan snakke om «mening» ut fra et darwinistisk grunnlag. Det er mer enn darwinistiske mekanismer gir grunnlag for. Men det er skummelt at man ikke tillates å stille spørsmål ved evolusjonsteorien. Dette er ikke kjennetegn på vitenskap. Der skal man i prinsippet komme fram til teorier som best mulig beskriver virkeligheten.

Naturlover

I naturvitenskapen opererer man med naturlover. De danner grunnlag for å samle ytterligere data om universet. Den vitenskapen som vokste fram i den judeo-kristne kulturen knytter naturlovene til en ordens Gud. Å ha som grunnlag bare fluktuerende atomer i lovbestemte baner gir ikke grunnlag for noen fri vilje, langt mindre fornuft og vitenskap.

Feil fra Hessen

En viktig selvvalgt begrensning i naturvitenskapen er forutsetningen om at kun naturlige årsaker godtas i årsaksforklaringer. Når Hessen hevder at intelligent design ikke er en vitenskapelig teori, har det sin bakgrunn i dette. Det til tross for at man i mange relaterte vitenskaper (arkeologi, kryptologi, kriminologi etc.) erkjenner nødvendigheten av intelligente årsaker.

Hessen kommer deretter med en påstand som vitner om manglende vilje til å sette seg inn i emnet. Han sier: «design lar seg verken bevise eller motbevise ved vitenskapelig metoder». For det første er det feil, og for det andre så ville evolusjonsteorien komme til kort om samme krav ble anvendt på den.

LES OGSÅ: «Som evolusjonsbiolog frykter jeg ikke kritikken av faget fra gjengen bak intelligent design»

Mangler dokumentasjon

Intelligent design hevder på kortform at noen fenomener best kan forklares ved intelligente årsaker. Det eneste som trengs for å motbevise intelligent design er dokumentasjon. Men evolusjonsteorien omgår kravet om at det skal være mulig å motbevise den med stor behendighet. Om tidligere påstander dokumenteres feilaktige, skyver man problemet bakover i tid. For eksempel hevdet man tidligere at vi stammet fra apene, mens man nå påstår at aper og mennesker har felles stamfar.

Svekker ikke forskningen

Teorier om opprinnelsen av fenomener som universet eller livet kan vanskelig dokumenteres ved empiriske metoder. Det er engangshendelser, som ikke kan repeteres eller sjekkes i laboratoriet. Her må man bygge på slutninger til beste forklaring, i form av historisk (abduktiv) vitenskap. Om noen hevder at opprinnelsen til universet og livet må ha sitt opphav i intelligente årsaker, vil ikke det svekke empirisk forskning om hvordan naturen fungerer og opprettholdes i dag. Empirisk kan det daglig bekreftes at intelligens er medvirkende når nye informasjonssystemer bygges i nye innovasjoner og design. På samme vis er livets informasjon i DNA spesifisert kode og cellen inneholder tusenvis av ørsmå motorer. Er slike motorer blitt tilfeldig til?

Respekt for vitenskapen

Til slutt merker vi oss at lærere, ifølge Hessen, kan tro på intelligent design personlig, men det kan ikke lanseres som et vitenskapelig alternativ. Men er det å stilne meningsmotstandere med på å fremme respekt for vitenskapen? Cellene roper gjennom biologien, men mange biologer hører ikke fordi de henger fast i gamle doktriner.

SYNS DU DEBATTEN OM INTELLIGENT DESIGN ER SPENNENDE? LES DISSE SAKENE:

Biocosmos-leder: Omfattende forskning utfordrer darwinismen, men lite når ut til publikum.

Norsk milliardær blar opp 15 millioner for at unge skal droppe Darwin

Alf Gjøsund: «Lærerne mine terpet på evolusjonsteorien. Faren min var imot»

Menigheter stiller seg bak Darwin-alternativ: – Mennesket har ikke opphav i en apeart

«Jeg har studert naturen gjennom et langt liv. Hvorfor er det ikke mer åpenhet om dette gåtefulle?»