Verdidebatt

Håpet gror i byene

Når klimaalvoret senker seg, kan vi se til grønne byer etter håp for verden.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

FNs klimarapport i høst var
alvorligere enn noen gang. Vi lever i en skjebnetid, som Hilde Frafjord Johnsen skrev i denne spalten forrige uke.

Hva gjør vi når det ser mørkt ut? Vi kan se en annen vei, flykte inn i shopping
eller Netflix. Eller vi lammes av avmakt og håpløshet.

Men vi kan også se etter håpet.

LES OGSÅ: Frykter seks meter havstigning 

Se etter hjelperne. 

Som barn leste jeg bøkene om Pollyanna, og slukte moralen rått. Det foreldreløse barnet som alltid så etter det gode i situasjonen hadde en smittende optimisme – hvis hun brakk beinet, synes hun at hun var heldig som fikk gå på krykker!

Inspirert av Pollyanna har jeg vært bevisst optimist siden, sikkert på grensen til det irriterende iblant. Men jeg tror oppriktig på å se etter det gode, særlig når det drar seg til.

Barne-TV-vert Fred Rogers var inne på det samme da han oppmuntret til å «look for the helpers». Når det skjer noe skummelt rundt oss, gjør det godt å se etter hjelperne – etter rosetogene, naturvernerne, de trofaste ildsjelene! Se etter det gode, til trøst og håp, og bli med.

Lettere å snu lokalt. 

Stadig flere av oss bor i by, i dag 6 av 10 i verden. I et miljøperspektiv er byene en del av problemet, med høye klimautslipp og utfordringer med avfall og vanntilgang. Da er det også her mye må gjøres. Dessuten er det raskere for lokale myndigheter å få til bærekraftige endringer, mens nasjonale regjeringer har vist seg tyngre å snu.

Grønne byer er en voksende global
bevegelse. Lokalsamfunn, byer og delstater som ikke lenger kan vente til nasjonale ledere tar grep, eller på at internasjonale avtaler følges opp, setter i gang selv.

Byer som går foran. 

New York gjorde Central Park bilfri i sommer. Byen gikk i vinter til sak mot fem store oljeselskaper for å ha bidratt til klimaendringer, og reiste nettopp et nytt klimasøksmål mot Exxon.

Lenger nord leder Vancouver an i overgangen til fornybar energi, blant annet ved å bygge opp nabolagssystemer for oppvarming basert på avfall og overskuddsvarme. Byen bygger opp grønn transport og næring, med både nullutslipp og null-avfall som mål.

LES OGSÅ: Misfornøyd med klimasatsingen

I Barcelona plantes det hundretusenvis av trær, etter at aktivisten Ada Colau ble byens første kvinnelige ordfører i 2015. Cataluñas hovedstad har fått sin egen plan for biomangfold, det bygges grønn infrastruktur og gater erstattes av parker. I tillegg til den globale betydningen får byen et vennligere lokalt klima gjennom hete somre.

Grønn hovedstad. 

Lille Oslo er blitt stor blant verdens grønne byer. Mens motstanden mot omleggingene har vært høylytt her hjemme, hylles Oslos satsing på bærekraft internasjonalt.

I C40 samarbeider byer over hele verden for å nå klimamålene i Parisavtalen. C40-direktør Mark Watts har solid sammenligningsgrunnlag når han sier at Oslo har den beste klimaplanen i verden. Byen får skryt for klimabudsjettet, for bilfritt sentrum med kollektivutbygging og sykkelsatsing, og for å ta i bruk ny teknologi. Oslofjorden er renere enn på hundre år, lufta er renere for alle, og byen ligger foran skjema i å kutte klimautslippene. Det er denne Tigerstaden som går inn i 2019 som europeisk miljøhovedstad.

Og det er ikke bare i hovedstaden det skjer – eller på bynivå. Bydeler og lokalsamfunn finner også sammen og tar grep, som Landås i Bergen og Omstilling Sagene. Bærekraftige liv på Landås inviterer til samling om ultralokal byutvikling nå i november. Man behøver ikke være stor for å gjøre store endringer!

Grønnere sammen. 

En by er en fortetning av menneskelig skaperkraft og muligheter – til både godt og vondt. Det betyr ikke at teknologiske nyvinninger skal frelse verden. Men når vi finner tilbake til jorda og hverandre, også der asfalten ligger tett, kan mye skje.

Nå som vi må gjøre endringer menneskeheten aldri før har sett maken til, er håp livsviktig. Grønne byer og fellesskap ligger som lys langs veien.

LES OGSÅ: – Kirken har et enormt klimaansvar

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt