Verdidebatt

stenging av kirker

Hvorfor blir så mange kirker stengt.?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Grunnen til at så mange kirker blir stengt er at de kristne tar ikke sitt forhold til Gud på alvor. Trangen til å høre Guds ord er borte.Lysten til å lese Bibelen er borte. Hvorfor skjer dette?

De gamle snakket om den daglige omvendelsen.

Det er en sang som "sier"

HVOR LENGE ER DET SIDEN DU BØYDE KNE OG ÅPNET DITT HJERTE FOR HERRE.

Du sa engang ja til å bli Guds barn . Du gav deg selv til Jesus. Men senere hva har skjedd med deg?

Er du på vei til Himmelen? Lever du etter Guds ord?

Det er annen sang som sier ."Har du glemt din barnetro? Troen på Jesus.

"Ved Jesu føtter ei stiile stund . Der skal du være. Få lastet av deg alt som strider på din Gudstro.

Hva fyller du livet ditt med?

Når kjærligheten til Jesus dabber av og blir borte så er det en annen som raskt tar hans plass. Det er Satan. Han frister deg med mange ting . Han vet om dine svake sider og vet å utnytte de.

Uten at vi tar Guds fulle rustning på er vi fortapt.

Disse spørsmålene er jeg også opptatt med. De er viktige for meg.

Det hjelper ikke at du viser til at du engang ga deg over til Jesus men senere har ikke livet og gjerningene vært samsvarerende.

Det som skal til er et realt oppgjør me Jesus.Bekjenn dine synder for Han og la Han bli din vegleder gjennom livet. Da er du på trygg grunn. Da kan du møte alt som skjer for du vet at hos Jesus Kristus er du trygg.

Lykke til med det nye livet sammen med Jesus.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt