Jeg er ikke sikker på om det finnes godhetstyranner i Norge i en tid der innvandringspolitikken styres av Sylvi Listhaug. Men jeg er sikker på at om de likevel skulle finnes, er mange av dem blant Vårt Lands trofaste lesere.