Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Det lurer mange barn på som vokser opp i det som for dem er hjemlandet, men som er misjonsmark og endatil­ «hedningland­» for deres­ foreldre­. Å komme på tvers av kryssende kategorier og forventninger av hva som regnes som «normal» identitetsbygging, er en utfordring. Særlig når foreldrene og barnas opplevelser er i 
utakt.