Spaltist

Hva kjennetegner fenomenet «overgivelse­» slik det beskrives i Wilfrid Stinissens tolkning av en kristen spiritualitet. På hvilken måte kommer overgivelsen til uttrykk i troslivets endringsprosesser?

Kim Larsen har undersøkt dette i sin bok Transformasjon som overgivelse – Bønn og spiritualitet hos Wilfrid Stinissen.

Erfare Gud

Boken er en analyse av munken, presten og forfatteren Wilfrid Stinissens tekster. Over en periode på mer enn 40 år har Stinissen preget skandinavisk spiritualitet gjennom sitt omfattende­ forfatterverk. Han rakk å skrive 28 bøker og publisere­ en rekke artikler, andakter og prekener, samt en rekke bidrag i ulike tidsskrifter, før han døde 86 år gammel i 2013.