Dette innlegget vil bli lest av mange. Sex er nemlig verdens mest populære tema. Religion og livssyn kommer nok (dessverre) langt ned på listen. Imidlertid er det en sammenheng mellom vårt livssyn og vår holdning til seksuell adferd.